prihlaska do UNIE zadost pri vydavani souhlasneho stanoviska fyzioterapeuticke standardy
ERWCPT

Bleskové zprávy

Dobrý den,

jménem Obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple Vás srdečně zveme v neděli 29. května 2016 od 14:00 do pražských Letenských sadů na 17. ročník oblíbené benefiční sportovně společenské akce na podporu těch, kteří běhat nemohou – Běhu pro Paraple.

Těšit se můžete na program pro rodiny s dětmi, workshopy, občerstvení z grilu a kavárny Centra Paraple. Vše vyvrcholí koncertem populární kapely Divokej Bill.

Přijďte strávit den plný zážitků na Letné a podpořte dobrou věc!

Vice informací naleznete zde: http://www.behproparaple.cz/ nebo na facebooku: https://www.facebook.com/paraplecentrum/?fref=nf

 
Dne 19.5.2016 je v kanceláři UNIFY ČR dovolená, děkujeme za pochopení.
 
Vážení a milí podporovatelé UNIFY ČR,

výkonný výbor UNIFY ČR Vám srdečně děkuje za Vaši účast a prezentaci na proběhlém Sjezdu UNIFY ČR 2016 v Brně!

Jsme rádi – jak vyplynulo z kuloárů sjezdu, že účastníci sjezdu měli, oproti předešlým ročníkům akce, lepší přístup a větší prostor k návštěvě Vašeho stánku, byť letošní účast nebyla oproti předešlým letům překonána…

Doufáme, že úspěch letošního sjezdu jak výběrem místa, tak programem se rozkřikne mezi kolegy a budeme v budoucnu příjemně překvapeni s hojnou účastí.

Věříme, že nám, jako naši podporovatelé, zachováte i nadále přízeň a v budoucnu se těšíme na naší další přínosnou spolupráci.

Za celou profesní organizaci UNIFY ČR ještě jednou děkujeme.

Mgr. Vladan Toufar prezident UNIFY ČR
Šárka Smejkalová viceprezidentka UNIFY ČR

Děkujeme těmto firmám:

BTL zdravotnická technika, a.s. – generální sponzor
TORF ZIEGLER spol. s.r.o. - 1. hlavní sponzor
Bemer Medical Technic Ltd. - 2. hlavní sponzor
Kardio-line spol. s.r.o. - 3. hlavní sponzor
Kooperativa pojišťovna, a.s.
Biomag, Karel Hrnčíř
EUREKO, s.r.o.
MADISSON s.r.o.
MediCom a.s. Praha
Freebody, spol. s.r.o.
DMA Praha s.r.o.
Zimmer MedizinSysteme

  

Zápis ze sjezdu UNIFY ČR dne 16. 4. 2016 zde

Prezentace Kooperativa pojišťovna je ke stažení zde

Výroční zpráva je ke stažení zde

Zpráva o hospodaření je ke stažení zde

Zpráva o činnosti revizní komise UNIFY ČR v roce 2015 je ke stažení zde

Návrh rozpočtu na rok 2016 je ke stažení zde

Výzva poskytovatelům zdravotních služeb je ke stažení zde

Stanovy UNIFY ČR jsou ke stažení zde

Usnesení je ke stažení zde

 

Klára Kučerová, studentka 4. ročníku oboru fyzioterapie na 2. LF UK, převzala 24. února od rektora Univerzity Karlovy cenu prof. Weignera určenou pro nejlepší absolventy lékařských oborů na UK. Byla jedním ze dvou studentů v rámci lékařských fakult UK, kteří byli takto oceněni. Rektor UK prof. Tomáš Zima ocenil mj. její činnost v rámci Asociace studentů fyzioterapie (ASF), u jejíhož založení v roce 2013 stála.

Citujeme z Klářina facebookového profilu:
Ve středu jsem převzala cenu rektora Univerzity Karlovy za nejlepší absolventy lékařských oborů UK. Ocenění bylo především za založení Asociace studentů fyzioterapie, dlouhodobá činnost v tomto spolku (prezident), založení mezinárodního programu zahraničních stáží, prezentace programu na mezinárodních konferencích a dlouhodobá činnost v mezinárodním spolku studentů fyzioterapie (viceprezident) a za další věci, které už si nepamatuji, protože jsem se soustředila hlavně na to, abych přešla koberec až k rektorovi bez zakopnutí.

Ale tohle ocenění nepatří jen mě, ale i všem, se kterými jsem do toho šla a kteří se podíleli na založení ASF, hlavně Jirka Vítek, se kterým jsme to dali do kupy a také ostatní. Díky moc všem, kteří se jakkoliv podíleli nebo podílejí na chodu a aktivní organizaci v ASF. Jsem moc ráda, že se to povedlo. Doufám, že tohle je jen začátek a že se ASF bude dál se rozvíjet a rozrůstat. Doufám, že to také přispěje k rozšíření povědomí o fyzioterapii jako takové, nejsme jen maséři, ale můžeme i dostat cenu rektora. Díky vám všem.

Rozhovor s Klárou Kučerovou si můžete přečíst na
https://www.lf2.cuni.cz/fakulta/clanky/rozhovory/nic-neni-nemozne

 

V únoru vyšlo první číslo časopisu Umění fyzioterapie. Na 70 stránkách najdete 16 článků na téma dětská noha. Časopis má periodicitu 2x ročně.

Více na www.umeni-fyzioterapie.cz

 
Vážené kolegyně, Vážení kolegové, níže vám nabízíme ke shlédnutí propagační video k evropské profesní kartě (EPC), která by měla usnadnit mobilitu pracovní síly v rámci EU. V rámci spolupráce Evropského regionu WCPT s členskými organizacemi a evropskou komisí je tato karta nyní k dispozici i pro odbornost fyzioterapeut.

Informační video v českém jazyce naleznete v odkazu zde: https://youtu.be/BG6LfSBdJLg

Kompletní balíček videí v jednotlivých evropských jazycích je k dispozici v odkazu zde: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmwl0nkG0dPEc0xOfKswm9HZJGoW20l66
 
 

V Centru komplexní péče Dobřichovice pořádáme Konferenci k nedožitým 100. narozeninám prof. Lewita v sobotu 23.4.2016 (v nejbližší sobotní termín jeho narozenin). Jsme pracovištěm, kde pan profesor působil v letech 2008-2012.

Konference je myšlena jako mezinárodní setkání spolupracovníků, pokračovatelů, kolegů a žáků, kteří chtějí na pana profesora zavzpomínat. Tematicky bude konference zaměřena na různé přístupy v diagnostice a terapii pohybového systému, které vychází ze zkušeností a znalostí pana profesora.

 

Informace ke konferenci budeme postupně doplňovat na následujícím odkazu: http://www.ckp-dobrichovice.cz/2015/12/konference-ke-100-nedozitym-narozeninam-prof-lewita/.
Zde již máme pro zájemce otevřeno přihlašování, včetně přihlašování aktivních příspěvků.

Za Centrum komplexní péče Dobřichovice,

Mgr. Hana Sladká

koordinátorka konference

 
na neodkladné záležitosti budeme v průběhu svátků průběžně reagovat.
Děkujeme za pochopení.
 
17.6.; 22.7.; 26.8.; 23.9.; 14.10.; 18.11.; 16.12.2016
 
Děkujeme za pochopení
 

Program sjezdu naleznete v příloze zde

 

UNIFY ČR se zármutkem oznamuje všem svým členům a odborné veřejnosti, že v sobotu 28.11.2015 zemřela ve věku 64 let

Mgr. Věra Verchozinová

významná osobnost a školitelka v oblasti manuální terapie , lektorka na katedře fyzioterapie na Karlově univerzitě i v zahraničí.

Připojujeme se tímto a vyjadřujeme soustrast celé její vlastní i profesní rodině.

Mg. Vladan Toufar

prezident UNIFY ČR

Šárka Smejkalová

viceprezidentka UNIFY ČR

 
 
Upozorňujeme členy, že ve věstníku EU vyšlo prováděcí nařízení EU ve věci vydávání profesních karet a uznávání kvalifikací. Nařízení se vztahuje i na odbornost fyzioterapeut. Příslušnou směrnici naleznete zde:

Prováděcí nařízení komise (EU)
European Professional Card
 

Již od roku 1951 si na celém světě připomínáme Světový den fyzioterapie a je to také den, kdy byla založena Světová konfederace fyzioterapeutů, jejímž členem je také profesní organizace českých fyzioterapeutů – Unie fyzioterapeutů ČR.

Fyzioterapeuti hrají klíčovou roli v pomoci lidem se ztrátou nebo poklesem funkční zdatnosti,
ztrátou soběstačnosti a samostatnosti, způsobenou nejrůznějšími onemocněními nebo úrazy a
s tím související omezení jejich možností zapojit se do sociálních, společenských a
ekonomických aktivit života. Mnoha lidem se dostane adekvátní podpory a fyzioterapie.
K mnoha se však stále nedostává, což má velkými dopad na rodinu, komunitu a společnost
včetně ztráty globálního ekonomického výkonu.

Poselstvím tohoto dne je snaha zvýšit povědomí společnosti o významu fyzioterapie, o její
zásadní roli v udržení populace mobilní, výkonné a samostatné, a to především odpovědných
institucí, politiků, plátů péče a poskytovatelů, kteří jsou zodpovědní za vytváření podmínek
pro přístup a dostupnost fyzioterapie. Ale také každý z nás by si měl uvědomit, že přiměřenou pohybovou aktivitou může výrazně přispět k prevenci srdečně – cévních, plicních ale také onkologických onemocnění, redukovat počet zranění, předcházet bolestem v pohybovém aparátu, prevenci pracovních úrazů a mnoha dalším.

Profese fyzioterapeuta je profesí krásnou, naplňující, prospěšnou a zasluhující patřičné
společenské uznání a ocenění. Vzdělání ve fyzioterapii je dnes získáváno na univerzitách.
Fyzioterapeut disponuje dokonalou odbornou znalostí systémů těla a dovednostmi k léčbě
širokého spektra zdravotních problémů, což umožňuje poměrně nezávislé poskytování péče.
Ne vždy je však tato péče takto vnímána a hodnocena.

Ve vyspělých zemích dochází k významnému posílení autonomie profese fyzioterapeutů.
Podmínkou profesního rozvoje a udržení si znalostí a dovedností v souladu s poznatky
soudobé vědy a výzkumu, a pro poskytování terapie dle zásad medicíny na základech důkazu
je celoživotní vzdělávání.  Fyzioterapeut je tedy odborníkem v prevenci ztráty a rozvoji nebo
návratu schopnosti lidí se pohybovat, pracovat a tedy plnohodnotně žít a pracuje s populací již
od narození.

Fyzioterapie v České republice nijak za vyspělým světem nezaostává, v řadě oblastí naopak
přinesla světu uznávané koncepty a postupy, stačí jen vzpomenout jména pana profesora
Vojty, profesora Lewita, profesora Jandy a profesora Koláře. Na straně druhé jsou oblasti, kde
se ve světě můžeme přiučit, a to především v oblasti kardiorespirační fyzioterapie a obecně
např. využitím aerobních forem zátěže také u pacientů s Parkinsonovou nemocí, roztroušenou
sklerózou, po mozkové příhodě a dalších. Nutná je však také odpovědnost k sobě samému a
aktivní přístup nemocných k terapii.

Věřím, že si tento den připomenou nejen fyzioterapeuti, ale také naši pacienti.  A bude pro nás
připomenutím, že se při výkonu své profese nemáme za co stydět, můžeme být právem hrdí a
také nás všechny povede k zamyšlení, co můžeme vylepšit sami a politici si uvědomí, že i
jejich podpora je zapotřebí.

Mgr. Vladan Toufar, prezident UNIFY ČR

 
 
Dovolená v kanceláři 30.-31.7.2015
 
DOVOLENÁ V KANCELÁŘI 8. - 10.7. 2015
 
V úterý 14.4.2015 DOVOLENÁ V KANCELÁŘI UNIFY ČR
 
Prezentace je ke stažení zde
 

VV UNIFY ČR děkuje za finanční podporu těmto firmám:

BTL zdravotnická technika, a.s. - generální sponzor sjezdu

Biomag

EUREKO, s.r.o.

Glynn Brothers Chemicals Prague, s.r.o.

Kardio-Line spol. s r.o.

MADISSON s.r.o.

Mgr. Seweryn Krzywón – nemocnice Třinec

M-SOFT, ing. Vladimír Pachl

MediCom a.s. Praha

PROORMEDENT s.r.o.

REHASPORT TRADE s.r.o.

TORF ZIEGLER spol. s r.o.

USAS s.r.o.

Zimmer MedizinSysteme

 

na Sjezdu UNIFY ČR konaném 21.3.2015, bylo jednohlasně rozhodnuto, že se nebudeme za naši profesní organizaci - Unii fyzioterapeutů nadále účastnit jednání přípravného výboru za účelem vzniku ČKZP.

Účast na jednáních PV ČKZP a vznik společné komory nelékařských pracovníků Sjezd UNIFY ČR nepovažuje za přínosnou.

Dle usnesení Sjezdu UNIFY ČR budeme hledat cestu pro vznik samostatné komory fyzioterapeutů.

 

Mgr. Vladan Toufar, prezident UNIFY ČR

Šárka Smejkalová, víceprezident UNIFY ČR

 

Dnes 27.3. dovolená v kanceláři

 
Program - Sjezd 2015 naleznete v příloze zde
 
Dovolená v kanceláři UNIFY ČR dne 23.2.2015
 

Vážené kolegyně a Vážení kolegové,

 

dovolujeme si vás informovat, že od 1.1.2015 vstoupila v platnost nová úhradová vyhláška na rok 2015 - Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 a novela Seznamu zdravotních výkonů - Vyhláška č. 326/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a kde jsou zařazeny nové výkony pro odbornost 902 a to:

 

21020 Terapie na přístrojích s využítím principu biologické zpětné vazby

21004 Vyšetření s využitím posturografu

21116 Lokální přístrojová kryoterapie

 

Dále i pro fyzioterapeuty k dispozici výkon odbornosti 917 21612 Klasifikování podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, s povolením sdílení pro odbornost 902.

 

Uvedené vyhlášky naleznete na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/Legislativa/

 

VV UNIFY ČR

 
Dovolená v kanceláři 19.12.2014 - 2.1.2015
 
16.1., 13.2., 13.3, 17.4., 22.5., 19.6.2015 – dále bude upřesněno v průběhu roku
 

Vážení fyzioterapeuté, předkládáme vám k připomínkování podklady MZČR v souvislosti s implementací Zdraví 2020 (Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí)
Zasílejte nám prosím na mail Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny své náměty priorit a témat pro vzdělánínelékařských zdravotnických pracovníků nejpozději do 4.12.2014 - průvodní dopis MZČR a obsah materiálů k připomínkování naleznete zde:

Průvodní dopis

Zdraví 2020

 
Dnes 29.10. 2014 dovolená v kanceláři UNIFY ČR
 

Ve čtvrtek 2. října ve věku 98 let zemřel prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc., významný neurolog - zakladatel moderní funkční diagnostiky a léčby vertebrogenních onemocnění a manuální a reflexní terapie v Československu, zakladatel Rehabilitační společnosti a později Sekce pro Manuální medicínu (nyní Myoskeletální společnost), autor více než 200 odborných publikací.

UNIFY ČR se připojuje ke vzpomínce na člověka, který ovlivnil a jeho práce ještě osloví řady generací nejen fyzioterapeutů a jenž pomohl nekonečné řadě pacientů.

Více informací nejen o profesním životě pana profesora najdete zde:

www.ckp-dobrichovice.cz/2014/10/zemrel-neurolog-a-specialista-na-myoskeletalni-medicinu-prof-lewit/
 
 

Světový den fyzioterapie představuje příležitost pro odbornou veřejnost z celého světa zvýšit
povědomí lidí o jejich profesi. Fyzioterapie hraje zásadní roli při znovuzískání co možná
nejvyššího stupně funkční schopnosti, samostatnosti a dosažení aktivního života.
WCPT - světová konfederace pro fyzikální terapii je nezisková organizace založená v roce
1951 ve Velké Británii, která poprvé uspořádala světový den fyzioterapie 8. září 1996.
Tisíce fyzioterapeutů v tento den vysílají svá poselství do světa pořádáním propagačních
kampaní a oslav.

Letošní rok se nese v duchu "FIT TO TAKE PART".

Příloha v EN je ke stažení zde

Autor: Unie fyzioterapeutů České republiky

 
Dokument ke stažení naleznete zde
 
 
Pozvánku naleznete v příloze zde
 

2. ročník Letní školy Fyzioterapie pro lidi s Parkinsonovou chorobou (2nd MDS Summer School for physiotherapy and Parkinson’s disease), se bude konat v Torres Vedras (Lisabon, Portugalsko) 25.-27. září, 2014.

Tato škola byla založena v roce 2013 za účelem rozšířit specifické odborné znalosti o Parkinsonově chorobě mezi fyzioterapeuty z celé Evropy prostřednictvím vzájemné spolupráce s dalšími odborníky v této oblasti.

Více informací naleznete zde:

Whilst we are getting through last details of the Guideline feedback round, I would like to point your attention (and perhaps your colleagues’ – feel free to send it on) to the upcoming, 2nd MDS Summer School for physiotherapy and Parkinson’s disease. It will be held in Portugal 25-27 September coming:

Join us for the 2nd Annual Allied Health Professional Summer School for Physiotherapists being hosted at Campus Neurologico Senior (CNS) in the beautiful resort town of Torres Vedras, near Lisbon, Portugal.

Information about this session can be found at

http://www.movementdisorders.org/MDS/Education/Upcoming-Courses/2nd-Annual-Allied-Health-Professional-Summer-School.htm

This program is geared towards experienced physical therapists with Parkinson disease expertise who want to add to their armamentarium of clinical tools for treating people with Parkinson disease and related disorders. Invited faculty includes top clinicians and researchers from around the world including Alice Nieuwboer, Lynn Rochester, Samyra Keus, Mariella Graziano, Becky Farley, Bas Bloem and Joaquim Ferreira, among others.

Please help up get the word out about this wonderful training opportunity by forwarding this email to your colleagues and announcing via your professional organizations.

Applications will be accepted through July but there is a strict cutoff at 48 therapists so apply now!

For more information please contact Ms. Josefa Domingos (CC), member of the Writing group

 
Vzhledem k blížícímu se termínu splatnosti, upozorňujeme a prosíme všechny členy profesní organizace, aby si zkontrolovali, zda mají pro letošní rok uhrazený členský příspěvek.
Výzva pro ty, jejichž platba nebude k 31.7.2014 připsána na účet UNIFY ČR, či nebude z nějakého důvodu dohledána, bude, jako každoročně, zopakována i v srpnovém vydání Bulletinu UNIFY ČR v podobě seznamu těch členů, kterých se to týká.
Děkujeme za pochopení.
 
Žádáme fyzioterapeuty, absolventy kurzů pořádaných RL-Corpus s.r.o. - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty, o vyplnění aktuálních kontaktních údajů ve formuláři na webových stránkách zařízení RL-Corpus. Aktualizovaný seznam bude zveřejněn co nejdříve, aby mohl opět sloužit potřebám pacientů a spolupráci fyzioterapeutů v regionech.
S díky, za RL-Corpus,
Mgr. Martina Zábojníková
 

Standard plicní rehabilitace
Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.

V současné době vzniká pod záštitou České pneumologické ftizeologické společnosti, sekce nemocí s bronchiální obstrukcí standard plicní rehabilitace, jehož pracovní verze je přístupná na adrese http://www.pneumologie.cz/stranka/294/navrhy-dokumentu-k-diskuzi/
nebo přímo zde: Standard plicní rehabilitace

Cílem tohoto standardu je podat ucelený přehled, co by měla plicní rehabilitace obsahovat a kde všude ji lze absolvovat. Je to dokument primárně psaný pro pneumology, proto se snažíme plno věcí vysvětlovat více, než by možná bylo potřeba, ale je důležité, aby bylo jasné, co to plicní RHB je. Tuto verzi po připomínkovaní chceme dále rozšířit pro další onemocněni (zde v základní verzi je podrobněji rozepsaná pouze CHOPN), chceme také více specifikovat roli plicní RHB u exacerbací a hospitalizací nemocného a v neposlední řadě extendovat kapitolu pro lázeňskou léčbu a léčebné ústavy.

Připomínky je možné zaslat na adresu:
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Vřele doporučujeme všem fyzioterapeutům k pročtení, autoři jistě uvítají  připomínky z praxe a doufáme, že se tato oblast působení fyzioterapeuta, s jasnými benefity pro pacienty i zdravotní systém brzy stane dostupnou napříč naší republikou.
Autorům přejeme mnoho úspěchů a trpělivosti a věříme, že tato problematika dojde ke zpracování i v našich fyzioterapeutických standardech.

Vladan Toufar

 

Z důvodu nemoci asistentky, jsou úřední hodiny v kanceláři UNIFY ČR dočasně mimo provoz.

V případě dotazů a jakýchkoli žádostí zasílejte prosíme e-maily, bude vám odpovězeno v nejkratší možné době, děkujeme za pochopení.

 

UPOZORŇUJEME, ŽE DUBNOVÉ ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU UNIFY ČR SE Z PROVOZNÍCH DŮVODU USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 24.4.2014!

Děkujeme za pochopení.

 
Dovolená v kanceláři UNIFY ČR 1.4.2014
 

Dovolená v kanceláři UNIFY ČR 14.3.2014

 
Zápis z mimořádného jednání výkonného výboru profesní organizace fyzioterapeutů ČR je ke stažení ZDE
 

A care a.s.

BTL zdravotnická technika,a.s.  
                             
Biomag

DMA PRAHA s.r.o.

EUREKO, s.r.o.

Fysiomed CS s.r.o.

Kardio-Line spol.s.r.o.

MADISSON s.r.o.  

M-SOFT, ing.Vladimír Pachl

MediCom a.s. Praha                                                  

TORF ZIEGLER spol.s.,r.o.

USAS s.r.o.

 
Dovolená v kanceláři UNIFY ČR: 27. 1. 2014
 
Program sjezdu ke stažení zde
 
Kandidátní listina pro volby do VV UNIFY ČR pro období 2014-2017ke stažení ZDE
 
31.1.; 21.2. – elektronický; 28.3.; 25.4.; 30.5. 20.6.; 25.7.; 29.8.; 26.9.; 24.10.; 21.11.; 12. 12. 2014
 

Informace VV UNIFY ČR o změně poplatků za Žádosti o vydání souhlasného stanoviska k započítání vzdělávací akce do kreditního systému

 

VV UNIFY ČR oznamuje, že na svém řádném zasedání dne 13. 12. 2013 rozhodl o změnách administrativních poplatků za projednání „Žádostí o vydání souhlasného stanoviska k započítání vzdělávací akce do kreditního systému (dle vyhlášky 4/2010 Sb.)“ takto:

Za posouzení žádostí pro vzdělávací akce, které jsou pořádané UNIFY ČR,  Kraji (dříve regiony) UNIFY ČR a klinickými zájmovými skupinami UNIFY ČR není vybírán žádný poplatek

Za posouzení žádostí pro vzdělávací akce na řádném zasedání výkonného výboru, které jsou pořádané členy UNIFY ČR, je vybírán poplatek 200,- Kč vč. DPH za každou akci.

Za posouzení žádostí pro vzdělávací akce, které jsou pořádané NE-členy UNIFY ČR, fyzickými či právnickými osobami, je vybírán poplatek 400,- Kč vč. DPH za každou akci.

Za posouzení žádostí pro vzdělávací akce v období mimo řádné zasedání výkonného výboru (tzv. expresní posouzení), které jsou pořádány členy, či NE-členy UNIFY ČR je vybírán poplatek 2 000,- Kč vč. DPH za každou akci.

Postup podávání Žádostí o vydání souhlasného stanoviska k započítání akce do kreditního systému zůstává nezměněn. Informace jakož příklad vyplnění formulářů jsou umístěny na webových stránkách UNIFY ČR (www.unify-cr.cz).

Výše uvedené změny vstupují v platnost od ledna 2014, tzn. že na všechny žádosti, které budou posuzovány na lednovém zasedání výkonného výboru UNIFY ČR, se již vztahuje změna poplatků.

V Praze 13. 12. 2013

 

                                                            Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc.
                                                                prezidentka UNIFY ČR

 

Dovolená v kanceláři UNIFY ČR: 16.12.2013 - 3.1.2014

 
 

Jednání se zástupcem MZ ČR odbor úhrad zdravotních služeb ohledně připravované vyhlášky, kterou se stanoví výše bodu a úhrada zdravotních služeb v roce 2014.

Dokument v příloze zde

 
Dokument v příloze zde
 

DOVOLENÁ V KANCELÁŘI UNIFY ČR:  25.-26.7.2013

 

ER-WCPT jako partner fondu pro výzkumný projekt GAME-ABLING (Platform of games for children with cerebral palsy to enhance living adjustment) – Program her pro děti s mozkovou obrnou, předkládá našim fyzioterapeutům pro informaci níže uvedený odkaz.

Ti z fyzioterapeutů, kteří se specializují na dětské pacienty po mozkové obrně mají možnost se s projektem blíže seznámit a podílet se na spolupráci vyplněním dotazníku, na který je níže odkaz rovněž uveden:

Dear Member Organisations,

As you know, the ER-WCPT Foundation is a partner of the EU co-funded Research project entitled GAME-ABLING (Platform of games for children with cerebral palsy to enhance living adjustment)

The role of the Foundation on this project is just to inform the MOs about the findings and results of the project and present recommendations as appropriate to the games. (We do no endorse the results or the final product – Reason why our logo or name is not mentioned unless we want it)

At the present time the IT companies are working on prototypes of the games and we suggested to the consortia to create a simple questionnaire to ensure they will work on the right direction.

For this reason, we invite MOs to circulate the questionnaire as appropriate among their physiotherapists being experts on the field of children with cerebral palsy.

The questionnaire is available on the below link

http://www.surveymonkey.com/s/MWWVMYS

 

Further information about the project:

http://game-abling.eu/

https://cordis.europa.eu/partners/web/req-3622

 

We thank you for your coolaboration

 

Vážená paní poslankyně,
Vážený pane poslanče,

krizový štáb sdružující
Asociaci českých a moravských nemocnic
Asociaci krajských nemocnic
Svaz pacientů ČR
Národní radu osob se zdravotním postižením ČR
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
za podpory
Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech Moravy
Odborového svazu dopravy

Federace strojvůdců ČR
Svazu odborářů služeb a dopravy
Českomoravské konfederace odborových svazů
České lékařské komory
Rady seniorů ČR
České internistické společnosti ČLS JEP
Asociace dialyzačních středisek ČR

 

se na Vás obrací ve věci schvalování zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2013 (sněmovní tisk č. 946), zařazeného jako bod 151 programu probíhající schůze Poslanecké sněmovny.
Krizový štáb by Vás chtěl upozornit, že Poslanecké sněmovně je navrhováno schválit výrazné snížení úhrad zdravotní péče především v nemocnicích, a to za situace, kdy tytéž zdravotně pojistné plány předpokládají růst příjmů veřejného zdravotního pojištění. Úhrady nemocnicím by se měly snížit na 97,8 % úhrad roku 2012, úhrady následné péče dokonce na 96,9 % loňské skutečnosti. To vše je navrhováno při očekávaném růstu příjmu zdravotních pojišťoven celkem na 102,4 %.
Přesto, že nemocniční ambulance jsou poslední instancí pro pacienty neošetřené v soukromých ambulancích a jedinou možností ošetření v noci, o víkendech a svátcích, úhrada za jejich péči se plánuje snížit na 96,6 % roku 2012, přičemž pro pojištěnce VZP ČR dokonce na 90,8 % loňské skutečnosti.
Asociace nemocnic i krizový štáb opakovaně upozorňovaly na kritickou situaci v nemocnicích v důsledku vydané úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. V jejím důsledku již byly nemocnicím v tomto roce sníženy měsíční úhrady v průměru na 94,7 % roku 2012. Při započtení inflace a dopadech zvýšené DPH představuje ve srovnání s rokem 2012 průměrné snížení reálných úhrad o více než 10 %.

 

Přitom pod uvedeným průměrným snížením je téměř polovina regionálních nemocnic, kdy některé nemocnice musí počítat se snížením reálných úhrad i o 15 – 20 %. Existence tří desítek nemocnic je znovu ohrožena. Krizový štáb upozorňuje, že skrytě pokračuje další, již druhá etapa pokusu o rušení regionálních nemocnic.
Nemocnice včetně některých fakultních se netají tím, že jsou donuceny omezovat plánované operace, prodlužovat čekací doby, poskytovat jen nejnutnější a nejlevnější léky a provádět ta nejnutnější vyšetření. Nemocnice již dnes upozorňují, že v závěru roku nebudou mít zdroje ani na neodkladnou péči.
Návrh na zrušení úhradové vyhlášky na rok 2013, která výše uvedenou situaci způsobuje, již byl podán Ústavnímu soudu.
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven, které nyní budete projednávat, vycházejí ze stejných principů jako úhradová vyhláška, která se stala předmětem kritiky a odporu téměř ve všech oblastech poskytování zdravotní péče.
Prosíme Vás o zvážení, zda výše popsané kroky exekutivy a jejich dopady na pacienty a občany, potvrdíte i Vy schválením předložených zdravotně pojistných plánů, nebo je odmítnete a budete hlasovat ve prospěch občanů, a tudíž proti navrženým zdravotně pojistným plánům zdravotních pojišťoven.

 

V Praze dne 13. 5. 2013

Mluvčí krizového štábu:
Bc. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic

 

Vážení kolegové,

v  loňském roce se velká spousta z vás zapojila do dotazníkové šetření v souvislosti s tvorbou prvního evropského fyzioterapeutického guideline Parkinsonovy nemoci. Výsledky provedeného šetření jsou zde. Přikládáme také informaci o letní škole v Holandsku zaměřeného na praktický nácvik.
Děkujeme za vaši spolupráci.

 

VV UNIFY ČR děkuje za finanční podporu těmto firmám:

 

BTL zdravotnická technika,a.s.                                

Ing.Miloš Bouška - Pulchart

EUREKO, s.r.o.

Karel Hrnčíř - Biomag

Kardio-Line spol.s.r.o.

Mudr. Kaznowská

MADISSON s.r.o.  

MEDICOM a.s. Praha                                                  

MUCOS Pharma CZ, s.r.o. 

Vladimír Rada - ANDULLASYS

USAS s.r.o.

WEVE REHA s.r.o.

 
Čtěte zde
 

15.2.2013, 22.3.2013, 19.4.2013, 24.5.2013, 21.6.2013 - dále bude upřesněno v průběhu roku.

 


SJEZD UNIFY ČR – Praha 23.února 2013

 

                                                       Program

 

od 8,30 hodin                  registrace účastníků

 

10,00 hodin                     zahájení Sjezdu

10,10 hodin                     přivítání a slovo pro hosty

 

10,30 hodin                     volby do komisí

10,45 hodin                    výroční zpráva

11,00 hodin                     diskuze

 

11,10 hodin                     zpráva o činnosti (hospodaření)

11,20 hodin                    diskuze

11,30 hodin                     zpráva revizní komise

11,40 hodin                    diskuze

11,45 hodin                     návrh rozpočtu

11,55hodin                      diskuze

 

 

11,55 – 12,55 hodin         přestávka

 

 

12,55 13,50 hodin        blok přednášek:

 

MUDr. Klára Císařová: Uplatnění systémové enzymoterapie v léčbě

pohybového aparátu

Mgr. Vladan Toufar: Sdružení nelékařských profesí – „komora“

Bc. Věra Novotná: „Manuál“ KZS

 

 

13,50 – 14,30 hodin         přestávka

 

          

14,30 hodin                     schválení rozpočtu na rok 2013

14,40 hodin                     diskuze

14,50 hodin                     usnesení Sjezdu

15,00 hodin                     ukončení Sjezdu

 

 

Součástí Sjezdu je prezentace firem a jejich produktů se vztahem k fyzioterapii

- zahájení výstavy od 9,00 hodin.

 

                                           

Za účast na Sjezdu náleží účastníkům dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. 4 kredity

 

 
 

Výzva ministrovi zdravotnictví k osobní schůzce:

Vzhledem k chystaným legislativním změnám v našem segmentu vyzvala UNIFY ČR ministra zdravotnictví MUDr. Hegera k osobní schůzce. - viz příloha zde

Přikládáme aktuální odpověď MZČR:

Vážená paní viceprezidentko,
v návaznosti na Váš dopis ze dne 15.6.2012 se žádostí o osobní schůzku pro zástupce organizace Unie fyzioterapeutů ČR s panem ministrem doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc. ve věci připravovaných změn v odbornosti - fyzioterapie si Vám dovoluji zdvořile sdělit, že z důvodu neustálé enormní pracovní zátěže není v časových možnostech pana ministra delegaci UNIFY ČR přijmout a uskutečnit tak pracovní jednání.

Děkujeme za pochopení situace a předáváme Váš požadavek na sekretariát náměstka pro zdravotní péči MUDr. Ferdinanda Poláka, Ph.D., který Vás bude v uvedené věci kontaktovat.

S pozdravem

NATAŠA FIŠEROVÁ
sekretariát ministra

Odbor Kabinet ministra
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 972 535 / +420 224 919 771
e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny www.mzcr.cz

 

Témata pro schůzku na MZČR:

Jak jsme již uvedli, UNIFY ČR vyzvala MZČR k osobnímu jednání o situaci v naší odbornosti. Schůzka se uskuteční dnes a viceprezidentka profesní organizace na ní předloží k diskutování následující témata - viz příloha
O výsledku jednání bude co nejdříve informovat.

 

Zpráva z jednání s náměstkem pro zdravotní péči MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D. ze dne 1.8.2012

Přítomni:         MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., náměstek pro zdravotní péči
Bc.Vladimíra Vacková, Jitka Hofmanová, Mgr.Vladan Toufar

Byli projednány následující oblasti, závěry z jednání lze obecně shrnout následovně:

 1. Otázka postavení fyzioterapie – je nedílnou součástí komplexní péče ve všech sférách, počínaje akutní a následnou konče, včetně systému úhrad ze zdravotního pojištění za předpokladu navýšení spoluúčasti, zákon o dlouhodobé péči je mimo pořad dne, byl dvakrát zamítnut legislativní radou vlády, novela zákona 96, respektive nový zákon, bude teprve předložen k připomínkování, jeho platnost se předpokládá pravděpodobně až od roku 2014, lze předpokládat změnu v systému zvláštní odborné způsobilosti.
 2. Ministerstvo deklaruje zájem na povýšení kompetencí NLZP, tedy i fyzioterapeutů, vlastní obsah však zatím není prodiskutován, budou teprve probíhat jednání s odbornými a profesními organizacemi.
 3. V otázce úhrad ze zdravotního pojištění lze předpokládat navýšení spoluúčasti  v segmentu fyzioterapie nejspíš již od roku 2013, přesný rozsah však v tuto chvíli není přesně znám. Spoluúčast lze předpokládat především v ambulantní péči, není předpoklad jejího zavedení u hospitalizovaných pacientů na akutních lůžcích. Následná péče je předmětem probíhající ideové diskuze.
 4. Vznik komory NLZP není prioritou MZ ČR.
 

2.-9.7.2012 je v kanceláři UNIFY ČR čerpána řádná dovolená.
Prosíme členy, aby své požadavky zasílali elektoronicky na Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Veškeré záležitosti budou v následujícím týdnu postupně vyřízeny.

Děkujeme za pochopení.

 

Nová právní úprava oprávnění k poskytování zdravotní péče - od 1.4.2012 zdravotních služeb tzv. PŘEREGISTRACE
Důležité upozornění pro nestátní zdravotnická zařízení

Nová právní úprava oprávnění k poskytování zdravotní péče - od 1.4.2012 zdravotních služeb tzv. PŘEREGISTRACE.
Dne 1.4.2012 nabývá účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), který poskytovatelům zdravotní péče nově poskytovatelům zdravotních služeb ukládá povinnosti podat žádost o oprávnění k poskytování zdravotních služeb na krajský úřad příslušného kraje ve lhůtách stanovených v § 21 zákona o zdravotních službách.

Žádosti budou podávat osoby oprávněné jednat za provozovatele nestátních zdravotnických zařízení v souladu se zákonem o zdravotních službách od 1.4.2012 do 31.12.2012. Formulář žádosti pro nestátní zdravotnická zařízení bude zveřejněn na webových stránkách kraje.

V případě, že žádost nebude doručena ve lhůtě do 31.12.2012, registrace nestátního zdravotnického zařízení zanikne ze zákona po uplynutí 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona tj. 1.4.2015.

Informace Ministerstva zdravotnictví naleznete na www.mzcr.cz.

 

Nově členské příspěvky od r.2012 – Sjezd UNIFY ČR konaný dne 18.2.2012 schválil nově předložené členské příspěvky :

 • řádný člen – 1.200,- Kč
 • studenti, ženy na mateřské, důchodci ( všichni předkládají potvrzení) – 200,- Kč
 • první rok (nové členství) – 600,-

Bc.Vladimíra Vacková
viceprezidentka UNIFY ČR

 

Termíny zasedání VV UNIFY ČR v roce 2012:

20.1.2012, 10.2.2012, 23.3., 27.4., 25.5., 29.6., 20.7. - dále bude upřesněno v průběhu roku.

 
od 19.12.2011 do 30.12.2011 je v kanceláři UNIFY ČR dovolená.
Veškeré požadavky budou vyřízeny během prvního pracovního týdne v lednu 2012.
Děkujeme za pochopení.
 

Vážené kolegyně a kolegové,

Dovolujeme si vás seznámit se záměrem holandských fyzioterapeutů provést evropskou revizi doporučeného postupu fyzioterapie po CMP, kteří hledají fyzioterapeuty se zájmem o spolupráci.  Bližší informace najdete v příloze.

Informace z tvorby Guideline Parkinsonovy nemoci - zde a zde

 
Po 25.7.2011 budou zpracovány opravné daňové doklady (dobropisy), které budou rozeslány na vámi uvedené kontaktní adresy v přihláškách na MKF. Tyto daňové doklady je nutné vyplnit a podepsat a poté zaslat zpět na naši adresu.
Až tyto doklady od vás obdržíme, budeme částky vracet zpět na vaše účty.

Tento složitý postup je v souladu s platnou legislativou pro UNIFY ČR nutný, jelikož jsme plátci DPH.
Děkujeme za pochopení.
 
Krest knihy DMO, MOZNOSTI A HRANICE DIAGNOSTIKY A TERAPIE, autoru Maresova E., Joudova P., Severa S., ktera prave vysla v nakladatelstvi Galen, se bude se bude konat 28.6.2011 od 15 do 17 hodin v Akademickem klubu, 1.LF, Faustuv dum, Karlovo nam. 40, Praha 2.
Kniha je urcena vsem lekarum a fyzioterapeutum, kteri se problematikou postizenych DMO zabyvaji.
Pripadne dalsi informace na Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
 

Podpořte fyzioterapii Parkinsonovy nemoci!

V současné době je vyvíjen první evropský guideline /doporučení/ pro fyzioterapii Parkinsonovy nemoci. Unie fyzioterapeutů ČR se také účastní tohoto procesu.

První krokem byl on-line průzkum s cílem získat údaje o současných modelech fyzioterapie Parkinsonovy nemoci a o vzdělávacích potřebách fyzioterapeutů, tuto péči poskytujících.

Pokud jste léčil/a pacienta s Parkinsonovou nemocí v průběhu minulých 12 měsíců, laskavě Vás žádáme o vyplnění tohoto dotazníku. Čas potřebný k vyplnění on-line dotazníku je odhadem 5 minut.

V případě, že jste již vyplnil/a dotazník rozeslaný UNIFY ČR, prosíme nereagujte, nevyplňujte dotazník dvakrát.

Pokud jste ochoten/a vyplnit tento dotazník, přejděte na:

začněte s dotazníkem

 

Předem děkujeme jménem UNIFY ČR       
Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. , prezidentka  UNIFY ČR 

Mgr. Vladan Toufar, člen VV UNIFY ČR, koordinátor projektu

 
Informace z kanceláře naleznete zde
 
Mezinárodní konfrence fyzioterapeutů ČR - upozornění na blížící se termín ukončení zvýhodněného poplatku za účast:

Upozorňujeme všechny své členy i nečleny UNIFY ČR, že dne 31.3.2011 končí platnost možnosti zvýhodněné ceny poplatku za účast na V. Mezinárodní konferenci fyzioterapeutů ČR v Brně! - viz informace zde
 

Výsledky dotazníku ZDE

 

Zdravím celý VV a chci poděkovat za znění úhradové vyhlášky s jejím porovnávacím obdobím r.2009.Jsem přesvědčena, že to byla hlavně jednání zástupců VV UNIFY ČR, která posunula porovnávací období pro náš segment. Přeji hodně úspěchů profesních i osobních.

Sylva Dokoupilová, Šumperk

 
Článek zde
 
Dokumenty
UNIFY ČR arrow Kontakty
Kontaktní informace UNIFY ČR Tisk
Napsal Administrátor   
Sobota, 12 červen 2004

UNIFY ČR je profesní organizace fyzioterapeutů. Byla založena v roce 1991, je registrována u Ministerstva vnitra ČR jako nezisková organizace pod číslem: VSC - 1 - 6581/91 - R.

Chcete-li podrobnosti o činnosti a funkci organizace, přečtěte si  Stanovy organizace UNIFY ČR.

 

 • Sídlo organizace: Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4
 • IČO: 40612317
 • Číslo účtu: 3167359/0800
 • Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Budějovická 1912, Praha 4
 • Tel: +420 261 006 441
 • Fax: +420 261 006 446
 • E-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
 • Web: http://www.unify-cr.cz

ImageAsistentka Helena Zaoralová

Úřední hodiny:

Pondělí 09 - 12
Úterý 13 - 15
Středa 10 - 12
Čtvrtek 13 - 18
Pátek 10 - 12

Členem UNIFY ČR se může stát fyzioterapeut, který pracuje v oboru (řádné členství), student, který studuje obor fyzioterapie (přidružené členství). Po zaslání přihlášky, akceptování etického kodexu fyzioterapeuta a práv pacienta.

WCPT CSP

Aktualizováno ( Pátek, 20 duben 2012 )
 
© 2016 UNIFY-CR.cz profesní organizace fyzioterapeutů | unify-cr@unify-cr.cz
Při potížích s webem kontaktujte správce webu