Komentář k návrhu VZP ze dne 18.5.2017

Vážení kolegové,

minulý týden obdržela UNIFY ČR návrh VZP k Úhradovému mechanismu pro r. 2018.

Tento návrh je pro náš obor nejen diskriminační, ale pro mnohá zařízení by uplatnění tohoto návrhu mohlo mít fatální následky.

Mechanismus , který navrhuje VZP, je totožný s loňským ,až na jednu podstatnou věc. Koeficient násobku je opět snížen na 1,01, což je pro náš obor opravdu nepřijatelné. Nejen , že nezohledňuje ani nárůst platů, ani inflaci, ale opět nás jen tvrdě reguluje.

Vzorec výpočtu má sice lehce jinou podobu,než letošní uhradová vyhláška, ale legenda, která vysvětluje veličiny je stejná jako loni. Lze tedy jen poznamenat, že jen označení stejných parametrů se lehce upravilo.

Výkonný výbor UNIFY ČR doporučuje zástupcům, kteří se budou účastnit DŘ 24.5.2017 za naši profesní organizaci, s tímto návrhem VZP nesouhlasit.

 Návrh VZP ČR úhrady pro rok 2018

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.