Jednání Analytické komise Dohodovacího řízení 2021

Jednání proběhlo 7. 4. 2020 od 15.00 hodin formou telekonference se zástupci všech zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče.

Kromě odhlasování jednotlivých bodů v programu / v zápisu z AKDŘ 2021 http://www.unify-cr.cz/ pro-odborniky-privatni-praxe / byly diskutovány dopady krize v souvislosti s pandemií COVID – 19, které ovlivní poskytovatele zdravotní péče, ale i systém veřejného zdravotního pojištění – její příjmovou i výdajovou stránku.

Opatření vlády zpomalují ekonomiku, ovlivňují příjmy /OSVČ – osvobození od platebních záloh/. ZP odhadují až 60 mil. propadu v příjmech do zdravotního systému.

Závěr účastníků AK je opřen o 2 scénáře:

1. varianta, kdy vlivem dopadů ekonomické krize dojde k výpadku příjmů za zdravotní pojištěnce, sníží se příjmy zdravotních pojišťoven – dopad ovlivní poskytovatele péče - kvantitu i kvalitu péče

2. varianta, kdy dojde státem ke kompenzaci výpadku příjmů do zdravotního systému, kompenzace za OSVČ, za pojištěnce - lineárně se udrží příjem pojišťoven a od poskytovatelů zdravotní péče se dostane pro pacienty stejná péče, jako před „Covidem“

V následných krocích dohodovacích kol se budeme snažit dostát dohody se ZP takových, aby se zmírnily dopady propadu péče z období krize koronavirem /záleží na spoluúčasti a doplnění finančního výpadku od státu/ a budeme diskutovat o tom, že nám ZP mohou nabídnout 81% finanční úhrady oproti roku 2020.

Šárka Smejkalová, Štěpánka Musilová, UNIFY ČR

 

Reklama
PTRM 2021 Dubai