Ceník inzerce

CENÍK INZERCE od 1. 1. 2019
UNIFY ČR – Unie fyzioterapeutů ČR

Umístění banneru na www.unify-cr.cz:


 

Ceník inzerce:

Exkluzivní zobrazení banneru (pouze pro top banner) je povoleno pouze při termínované kampani. Kampaň může obsahovat maximálně 3 v daných pozicích 1 měsíc: 12000,- Kč

Banner top (v horní části stránky)

1 měsíc: 2300,- Kč

3 měsíce: 6000,- Kč

Banner top menší (pod top bannerem v horní části levý/pravý)

1 měsíc: 1500,- Kč

3 měsíce: 4000,- Kč

Banner side (na boku stránky)
1 měsíc: 1200,-Kč
3 měsíce: 3000,- Kč

Banner bottom

(v dolní části stránky)

měsíc: 1200,- Kč

3 měsíce: 3000,- Kč


 

Řádková inzerce na www.unify-cr.cz:
- vložený inzerát má obvyklou délku trvání 3 měsíce:

1000,- Kč 

Novinka: možnost inzerce spolu s webem i na FB profesní organizace s navýšením o 500,- Kč oproti běžné inzerci na webu. Samostatná inzerce na FB není možná.

Slevy: řádně platící členové: - 50%

- inzerenti, kteří v Bulletinu UNIFY ČR inzerovali celoročně: - 10%
- inzerenti, kteří na webu UNIFY ČR inzerovali banner
alespoň 3 měsíce: - 15%
- inzerenti, kteří na webu UNIFY ČR inzerovali banner
alespoň 1 rok: - 20%

Slevy nelze sloučit, platí vždy nejvyšší možná sleva z výše uvedených.

 

Vložený obrázek k inzerátu (JPG) navyšuje cenu
inzerce jednorázově o 200,- Kč

Vložená webová adresa (odkaz na home page klienta) do inzerátu navyšuje
cenu inzerce jednorázově o 300,- Kč

Inzerce v Bulletinu UNIFY ČR

 

 

 

 

148 x 210 mm (+3 mm na spad, tj. 154 x 216)
1 strana barevná: cena 8 500,- v případě kompletní tvorby reklamy
1 strana černobílá: cena 7 500,- v případě kompletní tvorby reklamy
1 strana barevná: cena 7 000,- v případě dodání hotové reklamy
1 strana černobílá: cena 6 500,- v případě dodání hotové reklamy
1 strana barevná – vnější zádní strana obálky:
cena 10 000,- v případě kompletní tvorby
cena 9 500,- v případě dodání hotové

 

 

 

 

148 x 105 mm (+3 mm na spad, tj. 154 x110,5)
1/2 strany barevná: cena 4 500,- v případě kompletní tvorby reklamy
1/2 strany černobílá: cena 4 000,- v případě kompletní tvorby reklamy
1/2 strany barevná: cena 4 000,- v případě dodání hotové reklamy
1/2 strany černobílá: cena 3 500,- v případě dodání hotové reklamy

 

 

 

 

61,5 x 178 mm (bez spadu)
1/2 strany barevná: cena 4 500,- v případě kompletní tvorby reklamy
1/2 strany černobílá: cena 4 000,- v případě kompletní tvorby reklamy
1/2 strany barevná: cena 4 000,- v případě dodání hotové reklamy
1/2 strany černobílá: cena 3 500,- v případě dodání hotové reklamy

 

 

 

 

61,5 x 89 mm (bez spadu)
1/4 strany barevná: cena 3 000,- v případě kompletní tvorby reklamy
1/4 strany černobílá: cena 2 500,- v případě kompletní tvorby reklamy
1/4 strany barevná: cena 2 500,- v případě dodání hotové reklamy
1/4 strany černobílá: cena 2 000,- v případě dodání hotové reklamy


 


 


 

Vkládaná reklama – list A5: cena 3 000,-

Řádková inzerce - za řádek (tj. 39 znaků): 100,-
Zvýrazněná řádková inzerce - tučně (za řádek): 110,-


Zvýrazněná řádková inzerce v rámečku (za řádek): 150,-

Platební podmínky:
Inzerce, banner a Bulletin se fakturuje po zveřejnění. Faktura je splatná do 14 dnů. Platba je přijímána převodem na bankovní konto vydavatele. Úrok z prodlení za pozdní platbu činí 0,05 % z dlužné částky za každý den po uplynutí splatnosti faktury.

 

Reklama
PTRM 2021 Dubai