Informace ze schůzky s ministrem zdravotnictví

Dne 26. 9. 2019 se konalo setkání zástupců UNIFY ČR – Mgr. Vladan Toufar, Mgr. Ondřeje Němečka a Mgr. Kláry Kučerové s panem ministrem Mgr et Mgr Adamem Vojtěchem, MHA. Za MZ ČR se dále zúčastnili jednání paní ředitelka Odboru nelékařských profesí Mgr. Alice Strnadová, MBA a dále Mgr. Pavlína Žílová, ředitelka odboru regulace cen a úhrad a vedoucí oddělení vzdělávání Mgr. Lenka Hladíková.

Projednávaná témata byla navržena UNIFY ČR a to především zřízení komory fyzioterapeutů, problematika Poukazu FT 06, vzdělávání a odborná úroveň fyzioterapie a samozřejmě také podmínky fyzioterapeutů, především absolventů a mladých fyzioterapeutů.

Jednání se vedlo v přátelské duchu, pan ministr nastínil, že je možné uvažovat o zřízení komory na bází nepovinného členství a povinné registrace, což podpořila i paní ředitelka Mgr. Strnadová. Poprvé jsme tak zaznamenali vstřícný krok od ministerstva zdravotnictví v tomto bodě a domluvili jsme se na tom, že panu ministrovi pošleme náš věcný záměr pro komoru fyzioterapeutů.

Dále jsme se, že je nezbytné zlepšení pracovních podmínek, nejen v platové oblasti, ale v možnostech profesního rozvoje, dalšího vzdělávání. Je ovšem také nezbytné stanovit jasné podmínky pro fyzioterapeuty, kteří plánují vlastní praxe, zavést praxe u lůžka po absolvování studia, tak jak je obvyklé a nezbytné u lékařských profesích.

V otázce Poukazu FT 06 pan ministr projevil vysokou míru informovanosti, bohužel MZ ČR nemá možnost aktivně vstoupit do jednání Komise pro metodiku, která je zcela nezávislá na MZ ČR. Přesto přislíbil podporu UNIFY ČR v otázkách změny poukazu FT 06.

Je jistě povzbuzující, že po letech mlčení ze strany MZ tento rok již došlo ke dvěma setkáním zástupců UNIFY ČR s ministrem zdravotnictví.

Nevěříme na zázraky, věci nezměníme ze dne na den, ale s vaší podporou jsme možná blízko změnám, které si přejeme, rok 2019 je plný
mravenčí práce, příprav, věřme, že rok 2020 bude rokem změn.

VV UNIFY ČR