Informace z proběhlého semináře "Jak se vyhnout vratkám"

V Praze a v Brně proběhl koncem září seminář na téma úhrady s ing. Pavlem Pechánkem – v minulosti dlouhodobým ředitelem pobočky VZP v Hradci Králové.

Účastníkům semináře se dostalo určitého doporučení, jak rozumět a pracovat s úhradovým vzorcem a do jisté míry ovlivnit konečný výsledek ročního vyúčtování.

Otázky a odpovědi byly „ šité na míru „  jednotlivým poskytovatelům, které plynuly z jejich skladby pacientů na pracovišti, z jednotlivých problémů ve vztahu pojišťovna – poskytovatel – legislativa.

Níže přikládáme některé informace, které byly přislíbeny účastníkům semináře dodat a ěkolik slov ing. Pechánka na závěr:

§ 48 odst 1) zák. 372_2011 Sb._možnosti odmítnutí pacienta

Dopis VZP o možnostech ukončení péče o pacienta

§ 55 zák.372_2011 Sb._vedení dokumentace pouze v elektronické podobě

Poznámky k vedení pouze elektronické dokumentace

 

Šárka Smejkalová

 

------------------------------------------------------------------------------------

Vážený pane, vážená paní,

ještě jednou děkujeme za Vaši účast na semináři „Jak se vyhnout vratkám a získat něco navíc“ pro fyzioterapeuty a posíláme několik informací, které vyplynuly z našich diskusí v Brně a v Praze:

  1. nejdůležitější zprávou, kterou jsme se dozvěděli v úterý těsně před konáním pražského semináře, je, že v návrhu úhradové vyhlášky na rok 2018 JE OBSAŽEN MECHANISMUS MIMOŘÁDNĚ NÁKLADNÉHO POJIŠTĚNCE !!!. Sice (zatím) s omezení na některé diagnózy, ale stejně je to velký úspěch vyjednávacího týmu – naše GRATULACE letí do UNIFY !!!!
  2. posíláme legislativní úpravu možností odmítnutí převzetí pacienta do péče /viz. příloha /
  3. dopis VZP k témuž tématu / viz. příloha /
  4. legislativní úpravu vedení pouze elektronické dokumentace / viz. příloha /
  5. komentář k témuž

 

Přeji hezké dny a úspěšný rok bez vratek a nedoplatků péče

 

S přátelským pozdravem

Pavel Pechánek

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.