Informace z jednotlivých regionů – aktuální informace

Informace z jednotlivých regionů – aktuální informace

Ochranné pomůcky

Distribuci ochranných pomůcek zajišťují jednotlivé kraje. Krajské úřady budou kontaktovat obce s rozšířenou působností a ty následně, po obdržení pomůcek, budou kontaktovat jednotlivé poskytovatele.  Ochranné pomůcky budou rozdělovány podle doporučeného algoritmu stanoveného MZ ČR. V první fázi tak pomůcky budou především pro záchranáře, praktické lékaře a stomatology. Dále pak pro ambulantní specialisty a také fyzioterapeuty a lékárníky.

Všem doporučujeme sledovat situaci v jejich kraji.

 

 • Jihomoravský kraj
 • Poskytování ochranných pomůcek bude řešit ORP (obecní úřad s rozšířenou působností dle místa, poskytovaní služeb, pro Brno Magistrát města Brna.
 • KÚ by měl postupně oslovovat jednotlivá zařízení, která jsou registrována pod KÚ.
 • Pokud doba přerušení činnosti (NZZ) není delší než 1 měsíc, není třeba Krajskému úřadu nic hlásit.

 

 • Karlovarský kraj

http://www.kr-karlovarsky.cz/covid-19/Stranky/Covid_aktualne.aspx

 • Vysočina
 • Máme aktuální informace pro NZZ v kraji Vysočina. Do tohoto kraje budou v příštích dnech dle informace z KÚ Kraje Vysočina distribuovány ochranné prostředky. Bude určena kontaktní osoba, která bude distribuci po dodání ochranných prostředků zajišťovat. Vyzýváme fyzioterapeuty NZZ v kraji Vysočina, aby nekontaktovali pracovníky KÚ, ale sledovali aktuální informace na webových stránkách a na facebooku UNIFY ČR.

 

 

 

 • Moravskoslezský kraj
 • Aktuální informace: Krajský úřad MSK zatím pozastavil objednávkový formulář, na kterém poskytovatelé zdravotnických služeb a sociálních zdravotních služeb mohli objednávat ochranné pomůcky (respirátory a ústenky), které potřebují pro výkon své práce.
 • Pro informace na následující dny sledujte webové stránky úřadu kraje: https://www.msk.cz/zdravotnictvi/index.html

 

 • Olomoucký kraj
 • Žádáme poskytovatele zdravotních služeb, aby se pro urychlení předání dostavili na distribuční místo s předvyplněným předávacím protokolem ve dvou provedeních - ke stažení na http://www.kr-olomoucky.cz/koronavirus-covid-19-informace-pro-zdravotniky-aktuality-9473.html (identifikace poskytovatele, razítko, podpis), počet vydaných komodit bude doplněn na místě.
 • Zdravotnické ochranné prostředky může pro poskytovatele vyzvednout i jakákoli jiná osoba, která se na výdejní místo dostaví kdykoli v průběhu výdejní doby s vyplněným předávací protokolem opatřeným razítkem a podpisem poskytovatele. Jedna osoba může na základě vyplněných protokolů vyzvednout zdravotnické ochranné prostředky i pro více poskytovatelů. Žádáme poskytovatele, aby využili výdejní dobu v celém rozsahu.
 • Skupiny poskytovatelů zdravotních služeb: všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, gynekologie, rehabilitace, diagnostika, domácí péče, ambulantní specialisté, doprava, lékárny.
 • Jednotlivá výdejní místa a bližší informace na: http://www.kr-olomoucky.cz/koronavirus-covid-19-informace-pro-zdravotniky-aktuality-9473.html

 

 

 • Plzeňský kraj
 • Ochranné pomůcky se budou vydávat poskytovatelům zdravotních služeb podle priorit určených pracovní skupinou Krizového štábu (viz dokument na webových stránkách). Pro aktuální informace sledujte: https://www.plzensky-kraj.cz/covid-1

 

 • Středočeský kraj

 

 • Ústecký kraj
 • město Chomutov by měl mít přerozdělené OOP z KÚ
 • Díky zásilce zabavené v Lovosicích jsme dostali 50 ústenek + 10 ústenek typu FFP2 - některé ordinace, které chybou administrativy toto nedostaly tak to s KÚ řeší, ti co jsem měla podchycené zásilku mají, na respiratory čekáme a doufámě že se dostane i na nás. Přeposílám oznámení, které vydal KÚ v ÚK 20.3.2020
 • https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1742932

(informace od Lenka Schlösingerová DiS)

 

 • Zlínský kraj
 • Pokyny a aktuální informace ohledně distribuce ochranných pomůcek se nachází na této adrese. Lze zde také ověřit stav jednotlivých skladů a výdejních míst:

https://www.kr-zlinsky.cz/distribuce-ochrannych-prostredku-cl-4902.html

 • Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR se ochranné pomůcky vzhledem k jejich nedostatku nyní distribuují prostřednictvím Zlínského kraje pouze pro zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb (nemocnice, ZZS, domovy pro seniory atd.) Pro ostatní poskytovatele zdravotních a sociálních služeb jsou zřízena výdejní místa v jednotlivých obcích s rozšířenou působností.
 • Po avizované dodávce ochranných pomůcek z Číny obdrží spolu s respirátory jednotlivá výdejní místa i seznam všech poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, kterým budou ve svém správním obvodu ochranné pomůcky vydávat.
 • Vzhledem k nouzovému stavu bude zjednodušen výdej respirátorů na základě otisku razítka lékaře nebo poskytovatele sociální služby, případně po předložení oprávnění k poskytnutí zdravotních služeb nebo registraci sociálních služeb. Ve zvláštních případech je možný výdej i po prokázání totožnosti.
 • Výdejní doba od neděle 22.3.2020 od 9:00 - 14:00.
 •  V aktuální dodávce jsou ochranné pomůcky distribuovány pouze poskytovatelům zdravotnických služeb.
 • Ochranné pomůcky si poskytovatel zdravotní služby převezme v tom ORP, do kterého spadá jeho ordinace.

Přehled výdejních míst

ORP

Výdejní místo

kontakt

Bystřice p/H.

Městský úřad, Masarykovo nám. 137

737 336 974

Holešov

Zámek, služebna MP, nám.F.X.Richtra 190

734 422 062

Kroměříž

Městská policie, Velké nám. 33

721 304 920

Luhačovice

nám. 28. října 543, Luhačovice (kancelář   101)

724190305

Otrokovice

Městský úřad, pracoviště krizového řízení,   Na Uličce 1835

725 122 558

Rožnov p/R

Městská policie, Čechova 1027

739 503 684

Uh. Hradiště

Městská policie, Hradební 174

731 687 993

Uh. Brod

Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů   2174,

737 945 865

Val. Klobouky

Valašskokloboucká poliklinika, Krátká 798

724396397

Val. Meziříčí

Městský úřad, Soudní 1221, kancelář č. 101

725 432 587

Vizovice

Hasičská zbrojnice Vizovice, Nábřežní 993

777 471 108, 777 471 157

Vsetín

Městský úřad, Svárov 1080

731 171 976

Zlín

Magistrát města Zlína, L. Váchy 602, přízemí   budovy

577 630 671

 604 220 456

 

 • Praha
 • Aktuální informace: Další příjem požadavků bude zahájen ve středu 25. 3. 2020.

 

Děkujeme Mgr. Janě Havelkové a všem Regionálním zástupcům za zpracování těchto aktualit.

Zároveň výzva pro všechny fyzioterapeuty pokud máte jakékoliv nové informace z Vašeho regionu, neváhejte a ozvěte se nám, ať je můžeme sdílet s ostatními!

 

Kontakty na Regionální zástupce UNIFY:

http://www.unify-cr.cz/regiony-a-klinicke-zajmove-skupiny-regiony