Informace z jednání Komise pro metodiku

Informace z jednání Komise pro metodiku

Dne 17. 10. 2018 se konalo pravidelné jednání Komise pro metodiku, na kterém UNIFY ČR z.s předložila návrh na změnu Poukazu FT 06 ve velmi kompromisním návrhu, který byl schválen i výborem SRFM ČLS JEP a opakovaně projednáván se zástupci VZP. Návrh UNIFY ČR z.s.přikládáme v příloze.

Bohužel ze strany VZP byl tento návrh vetován i přes podporu předsedy SRFM ČLS JEP pana MUDr. Pavla Maršálka, za kterou děkujeme a pozitivní odezvu zástupců ostatních segmentů.

Návrh UNIFY ČR z.s. ve svém kompromisním znění plně respektuje možnost konkretizace terapeutického plánu ze strany lékaře, ale také dává možnost volnějšího požadavku z jeho strany a především dává možnost fyzioterapeutovi odeslat pacienta zpět ošetřujícímu lékaři v případě již upraveného stavu, nespolupráce pacienta apod. Jasně také stanovuje povinnost fyzioterapeuta předat odesílajícímu lékaři zprávu o proběhlé terapii, což jak se domníváme, je zásadním bodem v komunikaci odesílajícího lékaře a fyzioterapeuta. Bez této komunikace a zpětné vazby nelze posilovat ani poskytovat efektivní terapii.

Mimořádně problematickým bodem také byl kineziologické vyšetření, který UNIFY ČR z.s. považuje za zásadní, neoddělitelnou součást terapie. Bez řádně provedeného rozboru nelze definovat problém, potřeby nemocného a cíle, plán, nelze zahájit terapii, nelze provést zhodnocení terapie a nelze bez něj poskytovat smysluplnou péči. Přesto jeho úhrada je pro VZP konfliktním bodem. Automatické provádění kineziologických vyšetření je však pro UNIFY ČR z.s. zásadním požadavkem.

VZP tímto rozhodnutím konzervuje současný stav, kdy většina poukazů je, z pohledu platného znění Metodiky pro pořizování dokladů, vyplňována chybně. Vyžaduje po odesílajících lékařích administrativní znalost řádného vyplnění Poukazu FT 06 do nejmenších podrobností, které nejsou a ani nemohou být obsahem jejich vzdělání, a to i za situace, kdy fyzioterapeuti jsou v jednotlivých specifikách fyzioterapeutických postupů vzděláni naprosto dostatečně. Odpovědnost za chybně vyplněné formuláře tak přenáší na poskytovatele. Jsme zdravotničtí profesionálové a nemůžeme doporučit přenášení neutěšeného stavu na pacienty tím, že je budeme kvůli Poukazu FT 06 odesílat zpět k lékaři, přestože nás k tomu VZP vybízí.

Rovněž tak doba k zahájení terapie je důsledkem nikoli „lenošných fyzioterapeutů“, ale odpovídá současné personální situaci a stavu sítě poskytovatelů, za kterou jsou zodpovědné zdravotní pojišťovny, tedy i VZP a samozřejmě i MZ ČR a Vláda ČR. Je však také důsledkem chybějící zpětné vazby, kdy jsou často odesílaní pacienti, u nichž nelze očekávat efektivní přínos fyzioterapie, případně požadované výkony a doporučené stavy patří spíše do oblasti welness.

Změna metodiky – Poukazu FT 06 by jistě byla správným krokem k řádné výměně pohledů na efektivně vynakládané finanční prostředky z veřejného zdravotního pojištění a rozumné využívání personálních kapacit. Navíc v případě závažných, složitých či diagnosticky nejasných stavů je zde stále možnost odeslání pacienta ke konziliu či vyšetření k rehabilitačnímu lékaři.

Jediným výsledkem jednání byl návrh předsedy SRFM na zřízení Komise pro fyzioterapii, což je jistě potřebné, ale naši každodenní praxi a střet s realitou Poukazů FT 06 v dohledné době jistě nevyřeší.

O dalším postupu budeme jednat na dalším společném zasedání VV UNIFY ČR z.s. s regionálními zástupci a zástupci klinických zájmových skupin.

Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti s Poukazem FT 06 včetně názoru na náš návrh, případně o připomínky k němu. Prosíme o využití emailové komunikace, ne o diskuzi na facebooku: unify-cr@unify-cr.cz

Mgr. Vladan Toufar, prezident UNIFY ČR z.s.

Reklama
Rehaeduca