Informace pro klienty - GDPR

Informace pro klienty

Dodatečně zasílám několik informací k implementaci GDPR na podmínky
zdravotnictví, vztahujících se zejména k ambulantním praxím, ale přiměřeně je lze využít i v
nemocnicích. Tam ovšem předpokládám, že implementaci bude zajišťovat pověřenec.
Z jednání s vedoucími pracovníky Úřadu pro ochranu osobních údajů jsme
vyrozuměli, že vše bude mnohem jednodušší, než je prezentováno, zejména za situace, kdy
vedení zdravotnické dokumentace, předávání informací, apod. je v podmínkách zdravotnictví
upraveno závaznými právními předpisy, které zůstávají nedotčeny.
Jednáme ještě o možnosti semináře organizovaného Českou lékařskou komorou na
toto téma, na kterém by přednášeli vedoucí pracovníci Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Případnou informaci o jeho konání včas klientům oznámím.
Česká lékařská komora vypracuje ještě vzorové struktury jednotlivých dokumentů,
které bude třeba do 25. května 2018 mít, tak jak jsou uváděny v přiložené informaci. Jakmile
budou k dispozici, budou klientům rovněž zaslány.
V příloze zasílám informaci, která bude na toto téma publikována v příštím čísle
časopisu České lékařské komory.
S pozdravem
JUDr. Jan Mach
V Praze dne 2. března 2018
Příloha: Informace o GDPR v praxi ve zdravotnictví

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.