Informace pro klienty duben 2016

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. JAN MACH
Vodičkova 33, 110 00 Praha 1
Telefon 224 210 500  E-mail: mach.jan@email.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny ; jan.mach@ktlegal.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
www.judr-jan-mach.cz   |   Registrace u ČAK 02239

Informace pro klienty:

            Nález Ústavního soudu k platbám za účast u porodu:
            Dne 12. dubna 2016 přijal Ústavní soud nález upravující pravidla, za kterých lze požadovat úhradu nákladů spojených s účastí otce dítěte nebo jiné osoby u porodu. Stanovisko Ústavního soudu zcela odpovídá mnou publikovanému právnímu názoru, že platba je zcela legitimní, ale musí mít oporu ve smlouvě mezi otcem a nemocnicí. Nemůže být nazývána poplatkem, ale dohodnutou úhradou. V rozporu s tím, co publikovala některá média, Ústavní soud tuto úhradu uznal jako legitimní, ovšem za podmínek, které současně vymezil. K nálezu  Ústavního soudu blíže v příloze.

            Věcné usměrnění cen zdravotních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění:
            Podle zákona o cenách a cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví č. 1/2016/DZP musí poskytovatel zdravotních služeb při stanovení cen zdravotních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění dodržet pravidla stanovená tímto cenovým předpisem. Základem je mít vlastní kalkulaci tvorby ceny zdravotní služby vycházející z ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. U řady poskytovatelů zdravotních služeb proběhla kontrola cenových orgánů, a pokud tito poskytovatelé neměli zpracovánu kalkulaci tvorby cen zdravotních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění, byli pokutováni.
            Způsob tvorby kalkulace cen podle kritérií stanovených cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví je uveden v příloze.

Vyplnění čísla diagnózy v rubrice neschopenky určené zaměstnavateli pacienta je porušením práva pacienta na ochranu osobních údajů :
            Podle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů je porušením práva na ochranu osobních údajů, pokud poskytovatel zdravotní služby vyplní v díle potvrzení o pracovní neschopnosti určeném pro zaměstnavatele pacienta, rubriku určenou pro uvedení čísla diagnózy. Úřad pro ochranu osobních údajů doporučuje lékařům tuto rubriku nevyplňovat, sama skutečnost, že je v tiskopisu neschopenky předtištěna, nezbavuje poskytovatele zdravotní služby případné odpovědnosti za porušení práva na ochranu osobních údajů.

 

V Praze dne 29. dubna 2016

JUDr. Jan Mach    

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.