Informace pro absolventy kurzu konceptu Dynamické Neuromuskulární Stabilizace

Unie fyzioterapeutů informuje fyzioterapeuty, kteří absolvovali kurz konceptu DNS prostřednictvím organizace Rehabilitation Prague School v zahraničí, především na Slovensku a řádně jej kompletně zakončili že se mohou obrátit na kancelář UNIFY ČR s písemnou žádostí o souhlasné stanovisko v případě že zdravotní pojišťovny nebo zaměstnavatel jim případně nechtějí uznat zvláštní odbornou způsobilost.

Na základě dohody s MZ ČR je nutné doložit úředně ověřený certifikát. UNIFY ČR po ověření v seznamu absolventů vydá písemné stanovisko. Tato služba je pro členy UNIFY ČR zdarma, jinak je zpoplatněna dle ceníku služeb UNIFY ČR.

V Praze dne 19.10.17 

Mgr. Vladan Toufar, prezident UNIFY ČR

Reklama
PTRM 2021 Dubai