Informace pro absolventy kurzu konceptu Dynamické Neuromuskulární Stabilizace

Unie fyzioterapeutů informuje fyzioterapeuty, kteří absolvovali kurz konceptu DNS prostřednictvím
organizace Rehabilitation Prague School v zahraničí, především na Slovensku a řádně jej kompletně
zakončili že se mohou obrátit na kancelář UNIFY ČR s písemnou žádostí o souhlasné stanovisko v případě
že zdravotní pojišťovny nebo zaměstnavatel jim případně nechtějí uznat zvláštní odbornou způsobilost.
Na základě dohody s MZ ČR je nutné doložit úředně ověřený certifikát. UNIFY ČR po ověření
v seznamu absolventů vydá písemné stanovisko. Tato služba je pro členy UNIFY ČR zdarma, jinak je
zpoplatněna dle ceníku služeb UNIFY ČR.
V Praze dne 19.10.17

Mgr. Vladan Toufar, prezident UNIFY ČR

Reklama

Vážení členové, vzhledem k tomu, že termín splatnosti členského příspěvku pro rok 2018 již uplynul, dovolujeme si Vás laskavě požádat, abyste si překontrolovali své platby a případně členský příspěvek uhradili. Děkujeme a přejeme příjemný konec léta.