Informace o proběhlých jednáních a výsledcích Dohodovacích řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2019

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás v tomto sdělení informovali o proběhlých jednáních a výsledcích Dohodovacích řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2019.
Dohodovací řízení pro rok 2019, bylo zahájeno dne 30.1.2018. Toto jednání mělo pouze informativní charakter, kde byly jednotlivým zástupcům odborných společností a segmentů sděleny organizační záležitosti o průběhu dílčích jednání.

První jednání mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami proběhla 5.4.2018. Zde byly předložen návrh ze strany UNIFY ČR a zdravotních pojišťoven. Předběžný návrh zdravotních pojišťoven, sice nesplňoval vše, oč naše profesní organizace usilovala, ovšem po dlouhých letech bylo znatelné, že mají zdravotní pojišťovny zájem najít nějaký kompromis. První kolo skončilo tedy předběžnou dohodou a bylo pouze potřeba doladit určité detaily a specifikovat přesně nákladné pacienty a výši objemu péče. Přivítali jsme, že nám zdravotní pojišťovny budou akceptovat rozšířený seznam nákladných pacientů a dále pak, že oproti loňskému návrhu ZP, nám nabídli ve svém návrhu  navýšení objemu péče.

Dne 23.5.2018 jsme se tedy sešli se zdravotními pojišťovnami v rámci přípravné fáze Dohodovacího řízení a potvrdili zde dohodu o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2019.

Dne 19.6.2018, se konalo závěrečné jednání Dohodovacího řízení, které mělo jako každoročně pouze formální charakter. Bylo zde sděleno, že se všech čtrnáct poskytovatelů zdravotní péče se domluvilo se zdravotními pojišťovnami na úhradách pro příští rok. 

Naším cílem pro další období je, aby tato dohoda otevřela cestu k lepší komunikaci o úhradách se ZP do budoucna a rovněž, aby se nám v příštím roce podařilo opět prosadit další z našich požadavků, kterým je zrušení vazby na URČ. Samozřejmě i v následujícím období přivítáme od všech fyzioterapeutů i poskytovatelů podněty a návrhy, které by bylo třeba dobré do návrhu úhrad do budoucího období zapracovat.

Mgr. Štěpánka Musilová


 

Reklama
PTRM 2021 Dubai