Informace o Dohodovacím řízení pro rok 2019

Vážené kolegyně a kolegové,

pro rok 2019 vláda navýšila náklady na zdravotní péči hrazenou z fondu zdravotního pojištění o 14 miliard korun. V 1. kole DŘ, které proběhlo 5. 4. 2018, nám bylo ZP přislíbeno navýšení úhrad pro následující rok 4%.

Je na našem rozhodnutí, zda chceme lépe ohodnotit manuální práci a navýšení promítnout do nákladných pacientů a rozšířit výčet diagnóz nebo navýšení promítnout do objemu péče / čili násobek koeficientu, který násobí regulovaný objem péče navýšit o 4% /, anebo rozdělit tuto veličinu mezi nákladného pacienta / výčet akceptovaných diagnóz ZP by se snížil / a objem péče / násobek by se snížil např. na 2% /.

Na webových stránkách a facebooku bude vyvěšen dotazník, který nám pomůže v rozhodování, při dalších kolech DŘ se zdravotními pojišťovnami.

Děkujeme, pokud si uděláte chvíli času na vyplnění dotazníku a projevíte tak svůj názor za svou praxi, která z formy navýšení úhrady je pro Vás přijatelnější.

Šárka Smejkalová

Reklama

Vážení členové, vzhledem k tomu, že termín splatnosti členského příspěvku pro rok 2018 již uplynul, dovolujeme si Vás laskavě požádat, abyste si překontrolovali své platby a případně členský příspěvek uhradili. Děkujeme a přejeme příjemný konec léta.