Informace MZ ČR k vydanému kvalifikačnímu standardu

Ministerstvo zdravotnictví vydalo kvalifikační standard pro studijní program v oboru Fyzioterapeut, který specifikuje podrobněji minimální požadavky na bakalářský studijní program.

Kvalifikační standard jsme několikrát připomínkovali a to také ve spolupráci s Odbornou radou UNIFY ČR, kterou tvoří zástupci jednotlivých fakult.

https://www.mzcr.cz/kvalifikacni-standard-fyzioterapeut/

Pozvánka na Sjezd UNIFY ČR 2020
Reklama