Informace ke vzdělávacím akcím a zkouškám dle zákona č. 96/2004 Sb. v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací (aktualizace k 15. 2. 2021)

Vytvořeno: 27. 12. 2020 Poslední aktualizace: 15. 2. 2021

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14. února 2021 č. 126 o přijetí krizového opatření, Ministerstvo zdravotnictví ČR sděluje, že v rámci vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb.o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), je s účinností ode dne 15. února 2021 povolena pouze realizace praktické výuky, praxe a zkoušek, kterých se smí účastnit nejvýše 10 osob.

Teoretická výuka může být realizována pouze distanční formou. Prezenční výuka je zakázána.

Nadále je stále možné využít distanční výuku dle stanovených podmínek viz:

https://www.mzcr.cz/…us/

 

 

Přílohy