INFORMACE KE SCHŮZCE S ŘEDITELKOU ODBORU DOHLEDU NAD ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍM ING. HELENOU RÖGNEROVOU DNE 8.8.2017

V návaznosti na schůzku s ředitelkou odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ ČR dne 29.6.2017 ve které se diskutovalo, mimo jiné, o vyjmutí nákladného pacienta z regulačního mechanismu, UNIFY ČR opět požádala o pracovní schůzku.

Chtěli jsme se informovat, jak MZ pracuje s myšlenkou zapracovat nákladného pacienta do úhradové vyhlášky.

Podle MZ zdravotní pojišťovny nesouhlasí, aby do definice nákladného pacienta byly zahrnuty všechny diagnózy a spadali do ní opět vertebrogenní, opakující se pacienti.

UNIFY ČR se tedy pokusí definovat ty diagnózy, které by zohlednily těžké stavy vyžadující intenzivní fyzioterapii nebo spíše naopak, aby z definice nákladného pacienta byli vyjmuti vertebrogenní pacienti a pacienti s chronickými bolestmi pohybového aparátu.

Toto řešení, kdy pacienti spadající pod definici nákladného pacienta, by byli vyjmuti z regulačních opatření, by mohlo být „malým“ kompromisem, kdy alespoň z části by byla naše práce proplacena….

Pokud Ministerstvo zdravotnictví při tvorbě úhradové vyhlášky zohlední naše připomínky.

UNIFY ČR bude dále aktivně spolupracovat na tvorbě úhradové vyhlášky na rok 2018.

 

Šárka Smejkalová

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.