Informace k podepisování dodatku ZPMVČR

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

jak jsme již dříve informovali, vyčkávali jsme s naším stanoviskem k rozesílaným prolongačním dodatkům ZPMVČR namísto řádných rámcových smluv, na odpověď pana generálního ředitele MUDr. Davida Kostky, kterou přikládáme přílohou včetně naší odpovědi.

Po analýze nastalé situace a zvážení reálně možného, včetně porady s právním poradcem doporučujeme prolongační dodatek podepsat.

Je také možné, že období prolongace, bude ze strany ZPMV provázeno zvýšenou kontrolou a analýzou zajištění dostupnosti fyzioterapie.

V každém případě budeme se zdravotní pojišťovnou ZPMV dále komunikovat a spolupracovat na rámcové smlouvě.

Zároveň si dovolujeme požádat o vaši zpětnou vazbu v případě jakýchkoli problémů.

S přáním příjemných prázdnin

Vladan Toufar

 

Odpověď MUDr. Honěk VZP ČR naleznete zde

Odpověď pro ZPMVČR naleznete zde