Informace k platbě členského příspěvku na rok 2017

Vážení členové,

dovolujeme si vás informovat, že vzhledem ke koordinaci distribuce Bulletinu a předtisku peněžních poukázek (složenek) k úhradě letošního členského příspěvku, budou tyto vloženy do dubnového vydání.

Platbu lze rovněž uskutečnít bankovním převodem na číslo účtu UNIFY ČR: 3167359/0800

 VARIABILNÍM SYMBOLEM JE VAŠE ČLENSKÉ ČÍSLO 

 členský příspěvek je splatný do 5 měsíců ode dne jeho stanovení Sjezdem (18.2.2012), při nedodržení této lhůty lze zvýšit členský příspěvek o 10%  (čl. 6 Práva a povinnosti členů – Stanovy UNIFY ČR).

Děkujeme za pochopení. 

Sekretariát UNIFY ČR

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.