Informace k aktuální vyhlášce 301/2018

Informace k aktuální vyhlášce 301/2018

 

K 1. 1. 2019 vstoupila v platnost vyhláška 301/2018, která nahrazuje vyhlášku č. 134/1998 Sb. Touto vyhláškou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Pro odbornost 902 – fyzioterapeut jsou změny pouze právě v oblasti přílohy.

 

Již na Sjezdu UNIFY ČR z.s. v roce 2017 byla oznámena snaha VV UNIFY ČR z.s. změnit názvy a textové části popisů výkonu 21225 (Léčená tělesná výchova individuální – kondiční a analytické metody) a výkonu 21221 (Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě). Svoji podporu získal návrh i u odborné Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP. K 1. 1. 2019 jsou tedy uvedeny v sazebníku zdravotních výkonů s bodovými hodnotami dané výkony takto:

 

21221 - INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE I.

Popis výkonu: Individuální pohybová terapie založená na ucelené znalosti terapeuta ve specializovaném terapeutickém konceptu nebo metodě. Terapeut je intenzivně vzdělán ve specializovaných metodách kinezioterapie vztahující se ke konkrétní problematice poruch pohybového systému jako celku. Výkony individuální kinezioterapie lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60 minut dvakrát v jednom dni.

 

21225 - INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE II.

Popis výkonu: Individuální pohybová terapie využívající obecné principy a metody k odstranění poruch v pohybovém systému. Výkon zahrne metody ke zvýšení svalové síly, zvětšení rozsahu pohybu, k reedukaci pohybových stereotypů, nebo metody respirační fyzioterapie. K terapii mohou být využívány terapeutické (nebo cvičební) pomůcky, náčiní, nářadí a další jednoduché technologie. Výkony individuální kinezioterapie lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60 minut dvakrát v jednom dni.

 

Ostatní detaily obou výkonů, tedy omezení místem, frekvencí, nositel výkonů a výše bodového ohodnocení se změny nedočkaly. V běžné praxi se tedy kromě názvu výkonů pro fyzioterapeuty nic dalšího nemění, neboť snahy UNIFY ČR z.s. o změnu nositele výkonu z K1 na K2 u výkonu 21225 nebyla pracovní skupinou pro sazebník přijata. Přestože změna názvu výkonů může mít své kritiky, doufáme, že alespoň částečně a kompromisně napravuje některé odborné a terminologické nepřesnosti v daných výkonech a přispěje k další kultivaci sazebníku výkonů v odbornosti 902 – fyzioterapeut.

 

Ondřej Němeček

 

Reklama
ETOILE CZ a.s.