Informace k rezignaci členky VV a výzva pro členy ke kooptaci

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážení členové profesní organizace,

Členka VV Mgr. Zdena Sládková k 31.5.2016 rezignovala na funkci ve VV z osobních a pracovních důvodů. VV UNIFY ČR jí tímto děkuje za participaci na činnosti  profesní organizace a přejeme jí mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě.

Nastalou situací se VV zabýval na svém zasedání 17.6. o po souhlasu revizní komise navrhl v souladu se stanovami doplnění , kooptaci, výkonného výboru o řádného člena profesní organizace do řádného Sjezdu UNIFY ČR, kde proběhne doplňující volba.

Dovolujeme si proto vyzvat členy profesní organizace, kteří mají zájem o práci v členské organizaci, aby kontaktovali kancelář UNIFY ČR.

Mgr. Vladan Toufar, prezident UNIFY ČR

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.