GDPR

Dne 25. května 2018 nabyde účinnosti nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. V sekci Legislativa naleznete některé informace vztahující
se k této problematice a vzory některých dokumentů.

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.