Důležité upozornění

Informace VV k akceptaci vzdělávacích akcí zdravotními pojišťovnami

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

řada z fyzioterapeutů se na nás počala obracet koncem prázdnin s žádostí o pomoc, kdy ZP odmítají akceptovat vzdělávací akce, jako rovnocenné certifikovaným kurzům, absolvované po 1.4.2004, kdy již měli být dle zákona 96/2004 Sb. kurzy certifikované.

Jak jsme již opakovaně informovali, řada lektorů k tomuto kroku přistoupila až v letech následujících.

UNIFY ČR tedy znovu oslovila VZP a MZ ČR s žádostí o podporu a řešení této situace a výsledkem po opakovaných jednáních je níže uvedená dohoda, která tento problém řeší a navazuje na dohodu z roku 2014. Text dohody je rozeslán ředitelům zdravotních pojišťoven z MZ ČR.

Doporučujeme fyzioterapeutům, kterým ZP odmítá akceptovat dosaženou kvalifikaci i přes potvrzení UNIFY ČR k dané akci, aby se na ZP obrátili znovu, případně požádali UNIFY ČR o nové stanovisko.

Znovu důrazně upozorňujeme, že vzdělávací akce, postupy, metodiky bez řádného posouzení akreditační komisí MZ ČR nemohou být posuzovány jako certifikované a vedoucí ke zvláštní odborné způsobilosti. Doporučujeme všem, ověřit si na stránkách MZ ČR, případně u UNIFY ČR, zda akce, kterou chce absolvovat, splňuje zmíněné náležitosti.

 

VV UNIFY ČR

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.