Dotazník pro poskytovatele zdravotních služeb

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

VV UNIFY ČR si vás dovoluje požádat o spolupráci s cílem získat informace
o personální situaci v našem oboru. Dotazník je adresován vedoucím
pracovníkům zdravotnických pracovišť. Personální krize ve zdravotnictví je
aktuálně velmi medializované a diskutované téma. Vzhledem k tomu, že v ČR
není instituce, která by měla informace o tom, kolik fyzioterapeutů v ČR
pracuje v oboru a jaký počet fyzioteraputů je potřebný a zda paralelně
vedle lékařů a sester nehrozí také nedostatek fyzioterapeutů.

Dotazník nepracuje se skutečnými číselnými hodnotami - dotazník nevyplní
všechna pracoviště. Rádi bychom však získali náhled na možnosti pracovišť
zajistit požadovanou péči.

Děkujeme

VV UNIFY ČR, z.s.

https://goo.gl/forms/gHm0WNVDCKrok2Rj2

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.