Doporučení Výkonného výboru UNIFY ČR pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru fyzioterapie v souvislosti se šířením COVID-19 k 20. 3. 2020

Doporučení Výkonného výboru UNIFY ČR pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru fyzioterapie v souvislosti se šířením COVID-19 k 20. 3. 2020

 

Výkonný výbor UNIFY ČR podporuje opatření, která vláda ČR zavedla ve snaze zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19 a deklaruje vůli podílet se na pomoci.

Jsme si vědomi kritického nedostatku ochranných pomůcek (roušky, respirátory, desinfekce) pro fyzioterapeuty, stejně tak pro jiné zdravotnické profese. Naší povinností je v tuto chvíli samozřejmě chránit především zdravotníky a naše pacienty. Současně je nutné si uvědomit, že profese fyzioterapeut není v první linii akutní péče a distribuce OOPP se bude řídit pravidly priority, byť si uvědomujeme blízkost i délku kontaktu během terapie. Pro informace o rozdělování pomůcek sledujte stránky krajských úřadů a případně naše webové stránky.

Současné nařízení vlády z 15. 3. 2020 nenařizuje uzavření zdravotnických zařízení. Máme informace z Ministerstva zdravotnictví a týká se to také nestátních zdravotnických zařízení (NZZ), které provozují zdravotní služby a jsou registrovány pod krajským úřadem. Není zde rozdíl, zda zařízení mají smlouvu s pojišťovnou či nikoliv.

Rozhodnutí o změně či přerušení provozu je na každém provozovateli.  V případě rozhodnutí o uzavření pracoviště nebo pobočky by měly být informovány zdravotní pojišťovny dle rámcové smlouvy.

V souladu s aktuálním nařízením vlády doporučuje UNIFY ČR z. s. poskytovatelům zdravotních služeb v oboru fyzioterapie aby:

 

 1. zrušili a přesunuli návštěvy neakutních pacientů
 2. striktně dodržovali hygienicko – protiepidemiologická pravidla, zvýšeně dbali dezinfekce rukou, včetně pacientů
 3. používali adekvátní ochranné pomůcky dle dostupnosti respirátor minimálně třídy FFP2, případně roušky, ochranné brýle, rukavice
 4. každému pacientovi při příchodu změřili teplotu, i v případě jen zvýšené teploty jej okamžitě odmítnout a doporučit mu nevycházet z domu, a pokud bude teplota stoupat, případně se objeví další příznaky – kašel, bolesti kloubů, zhoršené dýchání, ať telefonicky kontaktuje svého praktického lékaře
 5. vyžádali si od každého pacienta podepsané Čestné prohlášení (ke stažení zde)
 6. striktně vyžadovali, aby pacienti měli roušky i během terapie
 7. mezi jednotlivými akutními pacienty dbali na důkladnou desinfekci ambulance, včetně pomůcek
 8. zrušili skupinová cvičení pacientů
 9. zredukovali ordinační hodiny na nezbytně nutné
 10. zamezili kontaktu pacientů v čekárnách, během terapie dbejte o to, aby v jedné místnosti byl pouze jeden pacient a jeden terapeut, maximálně tolerujte přítomnost jednoho rodiče v případě nezletilých
 11. zkrátili dobu terapie na nezbytně nutnou
 12. kde to lze, využívali s pacienty možnost dálkového spojení – Skype a jiné
 13. v případě uzavření i omezení provozu zařízení informovali zdravotní pojišťovny     

Prosíme vás, abyste zachovali klid a rozvahu, průběžně sledovali a respektovali nařízení vlády ČR a co nejlépe tak zvládli současnou situaci.

Výkonný výbor UNIFY ČR z. s.

Reklama
Rehaeduca