Dohodovací jednání k úhradám na rok 2018

Vážené kolegyně, Vážení kolegové

 v současné době probíhají jednání k úhradám na rok 2018. Se současným stavem úhrad nemůžeme být spokojeni a proto vás žádáme o spolupráci a prostudování níže uvedených příloh a návrhů UNIFY ČR, které plánujeme předložit zdravotním pojišťovnám a prosíme o vaše připomínky nejpozději do úterý 23.5 do 12.00.

 Děkujeme za váš čas, nápady a připomínky.

Vladan Toufar

Komentář k návrhům pro DŘ 2018 pro web

Modelové výpočty úhrad 2018

Návrh UNIFY ČR na úhradu zdravotních služeb poskytovaných odbornosti 902 na rok 2018 č.1

Návrh UNIFY ČR na úhradu zdravotních služeb poskytovaných odbornosti 902 na rok 2018 č.2

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.