Certifikát celoživotního vzdělávání

Prosíme všechny žadatele, kteří si budou žádat o certifikát celoživotního vzdělávání, aby tak činili během roku, nejpozději vždy do 30. listopadu daného kalendářního roku.

Není v kapacitě výkonného výboru UNIFY ČR, aby všechny žádosti vyřídila během jednoho měsíce. Chceme upozornit, že dle vnitřních pravidel UNIFY ČR je doba k vyřízení žádosti 40 dní.

Dokumenty jsou uchovávány v kanceláři UNIFY ČR a zdravotní pojišťovny si mohou kdykoliv vyžádat ke kontrole podklady poskytovatele, který si o certifikát požádal.

VV UNIFY ČR

Reklama
Rehaeduca