Celoživotní vzdělávání

Informace o systému celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR z.s.

 

Vzhledem k tomu, že došlo ke zrušení kreditního systému celoživotního vzdělávání se VV UNIFY ČR rozhodl, s ohledem na udržení a zvýšení kvality celoživotního vzdělávání, a proto schválil interní pravidla UNIFY ČR, z.s. pro systém celoživotního vzdělávání, která přikládáme níže.

Tento systém je dobrovolný a VV UNIFY ČR o jeho využití, jedná se zdravotními pojišťovnami s cílem bonifikovat fyzioterapeuty a fyzioterapeutický pracoviště, která prokazatelně prokáží celoživotní vzdělávání s ohledem na kvalifikaci profese fyzioterapeuta a zachování a zvyšování kvality péče.

Pravidla UNIFY ČR kopírují systém celoživotního vzdělávání lékařů a obdobné systémy vzdělávání fyzioterapeutů ve vyspělých zemích.

 

Organizátor podává přihlášku do zařazení akce do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR prostřednictvím elektronického formuláře, dostupného na webových stránkách UNIFY ČR. Fyzioterapeut, který požádá o vydání diplomu celoživotního vzdělávání, postupuje dle pokynů ve směrnici.

 

Členům UNIFY ČR je služba poskytována bezplatně, nečlenům je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.

Rozcestník

Reklama
PTRM 2021 Dubai