Celoživotní vzdělávání

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ FYZIOTERAPEUTŮ V ČR S GARANCÍ UNIFY ČR z. s.

 

Cílem celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů je prohlubování odborné způsobilosti pro výkon povolání v oboru fyzioterapie. Tento předpis definuje systém celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů organizovaný nebo podporovaný UNIFY ČR z. s. Tento systém je dobrovolný a VV UNIFY ČR tímto umožňuje prokázat fyzioterapeutovi jeho vzdělávací aktivity s ohledem na udržení kvalifikace profese fyzioterapeuta, zachování a zvyšování kvality péče. Pravidla UNIFY ČR z. s. kopírují systém celoživotního vzdělávání lékařů a obdobné systémy vzdělávání fyzioterapeutů ve vyspělých zemích.

 

K 1. 12. 2021 je připravena nová verze tohoto předpisu. V rámci revize došlo k optimalizaci formální stránky předpisu a jeho příloh. Text je rozdělen do částí pro organizátora vzdělávacích akcí (žadatel o zařazení vzdělávací akce do registru) a žadatele o vydání Certifikátu celoživotního vzdělávání.

 

Základní informace k postupu:

 

1) Organizátor podává žádost do zařazení své vzdělávací akce do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR, minimálně 40 dnů před pořádáním akce, prostřednictvím elektronického formuláře, dostupného na webových stránkách UNIFY ČR z. s. Žádost o zařazení do registru garantovaných akcí. Posouzení akce a nutným předpokladem k zařazení akce do registru vzdělávacích akcí dle tohoto předpisu. Zpětný zápis do registru není možný. Posouzení a zařazení vzdělávací akce do registru je zpoplatněno dle aktuálního ceníku UNIFY ČR z. s.

 

2) Fyzioterapeut, který žádá o vydání Certifikátu celoživotního vzdělávání (dále jen certifikát CŽV), postupuje dle pokynů v textu předpisu:

a. vyplní celou žádost o vydání certifikátu CŽV, včetně kreditních bodů získaných za účast na vzdělávání, výkon povolání (odborné stáže) a podepíše ji; nemá smysl vypisovat akce, které jsou starší než 5 let zpětně,

b. oskenuje žádost a oskenuje potvrzení o účasti na vzdělávacích akcích, která na žádost vypsal (event. Oskenuje potvrzení o stáži na akreditovaném pracovišti),

c. odešle vše emailem minimálně 40 dnů před zahájením registračního období (nebo před koncem stávajícího období) na kancelář profesní organizace UNIFY ČR z. s. unify-cr@unify-cr.cz

 

Posouzení a vydání certifikátu CŽV je zpoplatněno dle aktuálního ceníku UNIFY ČR z. s.

Rozcestník

Reklama
PTRM 2021 Dubai