Celoživotní vzdělávání

Informace o systému celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR z.s.

 

Vzhledem k tomu, že došlo ke zrušení kreditního systému celoživotního vzdělávání se VV UNIFY ČR, že s ohledem na udržení a zvýšení kvality celoživotního vzdělávání, schválil interní pravidla UNIFY ČR, z.s. pro systém celoživotního vzdělávání, která přikládáme níže.

Tento systém je dobrovolný a VV UNIFY ČR o jeho využití, jedná se zdravotními pojišťovnami s cílem bonifikovat fyzioterapeuty a fyzioterapeutický pracoviště, která prokazatelně prokáží celoživotní vzdělávání s ohledem na kvalifikaci profese fyzioterapeuta a zachování a zvyšování kvality péče.

Pravidla UNIFY ČR kopírují systém celoživotního vzdělávání lékařů a obdobné systémy vzdělávání fyzioterapeutů ve vyspělých zemích.

 

Organizátor podává přihlášku do zařazení akce do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR prostřednictvím elektronického formuláře, dostupného na webových stránkách UNIFY ČR. Fyzioterapeut, který požádá o vydání diplomu celoživotního vzdělávání, postupuje dle pokynů ve směrnici.

 

Členům UNIFY ČR je služba poskytována bezplatně, nečlenům je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.

Rozcestník

Reklama
Sjezd UNIFY ČR, 13.4.2019, Praha Centrum Paraple