Aktuální informace pro poskytovatele ve věci prolongačních dodatků s ZPMV

Dne 8.6.2016 se zástupkyně výkonného výboru UNIFY ČR účastnily schůzky na ZPMV, kde bylo předmětem jednání rozesílání prolongačních dodatků ze strany ZP jednotlivým poskytovatelům s platností na 3 roky.

Odůvodněním ze strany paní ředitelky zdravotnického odboru ZPMV paní PharmDr. Ivany Cimalové MBA, proč přistoupili k prolongacím a nikoli k rámcové smlouvě, bylo, že v praxi není možné ze strany ZPMV vše technicky a administrativně dostatečně rychle zvládnout a smlouvy by se nedostaly k poskytovatelům včas. ZPMV tedy přistoupila k prolongačnímu způsobu prodloužení, který má na jedné straně výhodu pro poskytovatele v tom, že prolongace proběhne plošně, bez toho, aby se u jednotlivých poskytovatelů prováděla revize výkonů a rozsahu poskytované péče. Po té, co uběhne prolongační období přislíbila předložení rámcové smlouvy na 8 let všem poskytovatelům.

ZPMV již obdržela 50% podepsaných prolongačních dodatků. Nová rámcová smlouva bude řádně a včas projednána s vedením UNIFY ČR.

Přislíbila dále zaslání oficiálního stanoviska ZPMV k rukám pana prezidenta, které bude obsahovat důvody, které vedly ZP k prolongaci  a ujištěním dalšího prodloužení smluvního vztahu poskytovatelům. Tento však dosud doručen nebyl. Po jeho obdržení jej předáme p právnímu posouzení a se stanoviskem Vám jej dáme opět k dispozici.

Je na zvážení každého jednotlivého poskytovatele, zda přistoupí k podpisu prolongačního dodatku. Stanovisko UNIFY ČR zvážíme po doručení oficiálního dopisu se strany ZPMV.     

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.