Aktuální informace k prolongačním dodatkům

Odpověď paní ředitelky Plškové paní magistře Musilové:

 

Vážená paní magistro, smlouvy OZP s většinou poskytovatelů jsou de facto i de jure vlastně smlouvami na dobu neurčitou, protože obsahují prolongační ustanovení o prodlužování splatnosti a účinnosti smlouvy základní vždy o další rok.

 

V minulosti cca 390 PZS mělo Smlouvu do 31.12.2016 a těm jsme na podzim 2017 poslali speciální dodatek , který smluvně pokrývá rok 2017 i 2018 – u těchto PZS plánujeme v roce 2018 poslat Smlouvu novou s účinností od 1.1.2019 a rovněž již s automatickou prolongací.

 

T.č. smlouvy na dobu určitou uzavíráme pouze s poskytovateli, kteří nově vstupují do sítě a chceme si z pochopitelných důvodů nejdříve ověřit úroveň spolupráce. U těchto PZS smlouvy  prolongujeme rovněž jen do konce roku 2018 ( je to mimo jiné i proto, že t.č. bylo vyvoláno DŘ k rámcovým smlouvám) a plánujeme s nimi uzavřít smlouvu s automatickou prolongací až s účinností od 1.1.2019.

 

Nicméně v každém případě poskytovatele, kteří obdrželi prolongační dodatek, informujte, že ho musí podepsat, protože by došlo k přerušení kontinuity smluvního vztahu. V žádném případě toto naše současné konání nemá znejistit naše smluvní partnery – vyplývá z výše uvedených důvodů.

 

S přáním příjemně prožitých vánočních svátků a šťastné vykročení do Nového roku

 

 

MUDr. Ludmila Plšková

zdravotní ředitelka

 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

IČ 47114321, DIČ 47114321, Praha 4, Roškotova 1225/1, www.ozp.cz

 

tel.: 261 105 117

fax: 261 105 152

e-mail. ludmila.plskova@ozp.cz

www.ozp.cz

 

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.