3. PARDUBICKÝ DEN FYZIOTERAPIE A ERGOTERAPIE

Královéhradecký kraj

 

Setkávání….

 

Důležitou součástí práce UNIFY ČR z.s. je mimo jiné naslouchání potřebám a problémům fyzioterapeutů v celé ČR, vedení diskuzí nad aktuálními problémy, plány, vizemi a záměry, které bychom rádi jako profesní organizace uskutečnili, a pochopitelně informovat o naší aktuální činnosti.

 

Dne 21. 11. 2018 se konal již 3. PARDUBICKÝ DEN FYZIOTERAPIE A ERGOTERAPIE. Tato akce je organizována za podpory magistrátu statutárního města Pardubice a svoje prostory pro pracovní setkání zapůjčil úřad Pardubického kraje. I letošní ročník byl realizačním týmem ve složení MUDr. Alena Šnoplová, Mgr. Jana Jedličková, Mgr. Gabriela Bělková velmi dobře zvládnutý. Odborné části programu dominovala přednáška doc. Ondřej Čakrta na téma Benigní paroxysmální polohové vertigo. K aktivní účasti byla organizátory vyzvána i profesní organizace UNIFY ČR z.s. a tak svými příspěvky na téma úhrad v roce 2019 a na vyžádané téma zdravotnické dokumentace přispěli do programu Šárka Smejkalová (víceprezidentka UNIFY ČR z.s.) a Mgr. Ondřej Němeček (člen VV UNIFY ČR z.s.). Mezi dalšími přednášejícími byla MUDr. Tereza Szymanská (vedoucí oddělení kontroly a revize VZP, Hradec Králové), Mgr. Jana Jedličková, Bc. Zdenka Hyttichová (prezidentka Asociace senzorické integrace) a Radek Baťa, DiS. (Fyziocentrum Baťa). I přes některé rozdílné názory na revizní činnost zdravotních pojišťoven z pohledu poskytovatelů fyzioterapie a ergoterapie nebyla diskuze ostře konfrontační. Ba naopak mezi účastníky panovala přátelská atmosféra.

Děkujeme organizátorům za pozvání, milá přijetí a možnost aktivní účasti. Vnímáme tyto možnosti osobního kontaktu s fyzioterapeuty nebo studenty jako jedinečnou příležitost prezentace naší organizace a diskuze nad různými profesními tématy. Prostě setkávání….

 

Šárka Smejkalová

Ondřej Němeček

 
Kamba 2019
Reklama
Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.